Profile
      ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ภายใต้นโยบายรัฐบาลอิเล็คทรอนิกส์
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อก้าวสู่เวทีสากล
 
      บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ก่อตั้งโดยนายเชาว์ เต็มรักษ์  ความหมายเป็นตัวอักษรย่อนำหน้าชื่อของเชาว์ และแจ็คเกอลีน  C ย่อจาก CHAO และ  J ย่อจาก JACQUELINE  คอมมิวนิเคชั่น เป็นการต้องการสื่อว่า จะเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ระหว่างบุคคลต่อบุคคล และองค์กรต่อองค์กรบนพื้นฐานที่เสมอภาค
   
      บริษัทฯจดทะเบียนเมื่อ 26  ธันวาคม 2540 ทะเบียน เลขที่ 0805540000644 (เดิมเลขที่ บอจ.นศ.625) และเลขที่ทะเบียนพานิชย์อิเล็คทรอนิคส์  0807314705483  ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,000,000 บาท เปิดประกอบกิจการอย่างเป็นทางการตั้งแต่ มกราคม 2543  ณ บ้านพักเลขที่ 124/8 หมู่ 1 ซอยวัดพระมงกุฎ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้ย้ายที่ทำการใหม่เมื่อ พ.ศ.2547 ซึ่งเป็นที่ทำการบริษัทปัจจุบัน  เลขที่ 6/107 ทวินโลตัสซอย 2 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
ความสนใจของธุรกิจ
      นับตั้งแต่ทศวรรษ1960 ที่โลกอินเตอร์เน็ตได้เริ่มต้นถือกำเนิด จนถึงวันนี้ในยุคที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และข้อมูลสารสนเทศ (Information Technology) ได้วิวัฒนาการไปอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่า 169 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ที่พร้อมจะจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้า และบริการผ่านอินเตอร์เน็ตประมาณ 43 ล้านคน นับวันจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ และด้วยกระแสของธุรกิจ E-Commerce
   
      วันหนึ่งไม่ช้าก็เร็ว อินเตอร์เน็ตเข้ามามีผลกระทบในชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ปัจจุบันได้มีการใช้ E-Mail,SMS ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการติดต่อธุรกิจกับบริษัทคู่ค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะเรื่องที่กล่าวถึงเรื่องเดียวนี้ก็สามารถทำให้ประหยัดค่าโทรศัพท์ได้เป็นจำนวนมาก ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจก็ลดลง  มีกำไรมากขึ้นหรือไม่ก็สามารถตั้งราคาสินค้า และบริการได้ถูกลงความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งก็มีมากขึ้น ซึ่งยังไม่รวมถึงประโยชน์ของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในด้านอื่น ๆ เช่นการใช้อินเตอร์เน็ตในการหาสินค้าใหม่ ๆ  มาขาย การหาลูกค้าใหม่ทางอินเตอร์เน็ต การโฆษณาสินค้า และบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต
   
      สิ่งเหล่านี้จะทำให้บทบาทเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกับองค์กรธุรกิจในทุกวันนี้จึงดูเหมือน จะเข้ามาแทนที่การทำธุรกิจรูปแบบเดิมจนแยกออกจากกันไม่ได้ ทำให้ความจำเป็นในการพัฒนา และนำเทคโนโลยีด้าน IT มาเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการ และดำเนินการบริษัทห้างร้าน โรงเรียน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่เวทีระดับสากลต่อไปดังนั้นจึงตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ