คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
161  
15 มี.ค 2558 : 04:08:15
162  
ทรงพระเจริญ
อาณุภาพ สุขสวัสดิ์
10 มี.ค 2558 : 12:58:42
163  
ทรงพระเจริญ
สิริมา สุขสวัสดิ์
10 มี.ค 2558 : 12:58:12
164  
ทรงพระเจริญ
สมนึก สุขสวัสดิ์
10 มี.ค 2558 : 12:55:54
165  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เบญจนา สุขสวัสดิ์
09 มี.ค 2558 : 01:26:56
166  
ขอพระองค์ทรงมีอายุยิ่งยืนนาน
นายสุวรรณะ เสนปาน
05 มี.ค 2558 : 10:08:05
167  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายเจนจิตร เจียมโพธิ์
01 มี.ค 2558 : 03:44:42
168  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด.ญ อรษา คันธฬิกา
27 ก.พ 2558 : 12:29:59
169  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด.ญ.สุพรรณิการ์ คำนิล
27 ก.พ 2558 : 12:27:38
170  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด.ญ กัญญามาศ คงคุด
27 ก.พ 2558 : 12:22:57
171  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด.ญกรรณิการ์ พังทอง
27 ก.พ 2558 : 12:19:28
172  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด.ญ.ศิริพร จุลเรือง
27 ก.พ 2558 : 12:06:14
173  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด.ญ.อทิย์ติญา สมมุ่ง
27 ก.พ 2558 : 12:04:59
174  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด.ญ.หนึ่งฤทัย ขันทอง
27 ก.พ 2558 : 12:03:22
175  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด.ช.ชยพัทธ์ ลิ้มวงศ์
27 ก.พ 2558 : 12:02:28
176  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด.ญ.เพ็ญนภา รอดด้วง
27 ก.พ 2558 : 12:00:25
177  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด.ช.วิรกร โปศีร
27 ก.พ 2558 : 11:59:01
178  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ธนา ปิสายะสา
27 ก.พ 2558 : 11:55:08
179  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด.ช.กฤษณะ สินทอง
27 ก.พ 2558 : 11:52:18
180  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด.ช.ภีมพล มาตตุการักษ์
27 ก.พ 2558 : 11:50:17
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36