คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
161  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายเจนจิตร เจียมโพธิ์
01 มี.ค 2558 : 03:44:42
162  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด.ญ อรษา คันธฬิกา
27 ก.พ 2558 : 12:29:59
163  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด.ญ.สุพรรณิการ์ คำนิล
27 ก.พ 2558 : 12:27:38
164  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด.ญ กัญญามาศ คงคุด
27 ก.พ 2558 : 12:22:57
165  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด.ญกรรณิการ์ พังทอง
27 ก.พ 2558 : 12:19:28
166  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด.ญ.ศิริพร จุลเรือง
27 ก.พ 2558 : 12:06:14
167  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด.ญ.อทิย์ติญา สมมุ่ง
27 ก.พ 2558 : 12:04:59
168  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด.ญ.หนึ่งฤทัย ขันทอง
27 ก.พ 2558 : 12:03:22
169  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด.ช.ชยพัทธ์ ลิ้มวงศ์
27 ก.พ 2558 : 12:02:28
170  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด.ญ.เพ็ญนภา รอดด้วง
27 ก.พ 2558 : 12:00:25
171  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด.ช.วิรกร โปศีร
27 ก.พ 2558 : 11:59:01
172  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ธนา ปิสายะสา
27 ก.พ 2558 : 11:55:08
173  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด.ช.กฤษณะ สินทอง
27 ก.พ 2558 : 11:52:18
174  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด.ช.ภีมพล มาตตุการักษ์
27 ก.พ 2558 : 11:50:17
175  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด.ช.จิรัวฒน์ ยอดดวงใจ
27 ก.พ 2558 : 11:47:19
176  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด.ช.ภูวเนตร ฤทธิจบ
27 ก.พ 2558 : 11:44:45
177  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด.ช.นพดล มูสิกพันธ์
27 ก.พ 2558 : 11:43:38
178  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด.ช.ภาคภูมิ หมื่นผัด
27 ก.พ 2558 : 11:42:33
179  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด.ช.พงศทัศ เหลืองสอาด
27 ก.พ 2558 : 11:40:50
180  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด.ชนาสพงค์ จันทร์กลิ่น
27 ก.พ 2558 : 11:40:02
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35