คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
141  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายธีระวุฒิ เกิดเกตุ และครอบครัวตระกูลเกิดเกตุ
11 พ.ค 2558 : 05:12:37
142  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายโกวิท ดรุณวรรณและครอบครัว
29 เม.ย 2558 : 04:12:52
143  
ทรงพระเจริญ
นายฤทธิพงษ์ บวกไธสง
21 เม.ย 2558 : 11:07:44
144  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญชาวไทยยั่งยืนนาน
นางสาวเบ็ญจมาศ บัวทอง
17 เม.ย 2558 : 09:01:55
145  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
03 เม.ย 2558 : 09:53:36
146  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นาย อนุศักดิ์ สมาคม
02 เม.ย 2558 : 10:15:12
147  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้านางจันทร์วิมล ม่วงแคล้ว
01 เม.ย 2558 : 03:49:55
148  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้านางจันทร์วิมล ม่วงแคล้ว
01 เม.ย 2558 : 03:48:53
149  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ธนกร ประสมกิจ
01 เม.ย 2558 : 01:42:09
150  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
สุดา ระหังภัย
25 มี.ค 2558 : 06:19:13
151  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
นางจีระภา บุญเกตุ
24 มี.ค 2558 : 09:29:13
152  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไป
นางสาวกฤษณา และครอบครัวแสงสว่างวงษ์
23 มี.ค 2558 : 10:35:50
153  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยสืบไป
นางศุภดา ทองปรีชา และเด็กหญิงสุภารัตน์ ทองปรีชา
21 มี.ค 2558 : 05:05:40
154  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศวิตา โสภณรัตน์
17 มี.ค 2558 : 06:13:53
155  
15 มี.ค 2558 : 04:08:15
156  
ทรงพระเจริญ
อาณุภาพ สุขสวัสดิ์
10 มี.ค 2558 : 12:58:42
157  
ทรงพระเจริญ
สิริมา สุขสวัสดิ์
10 มี.ค 2558 : 12:58:12
158  
ทรงพระเจริญ
สมนึก สุขสวัสดิ์
10 มี.ค 2558 : 12:55:54
159  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เบญจนา สุขสวัสดิ์
09 มี.ค 2558 : 01:26:56
160  
ขอพระองค์ทรงมีอายุยิ่งยืนนาน
นายสุวรรณะ เสนปาน
05 มี.ค 2558 : 10:08:05
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35