คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
141  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อัจฉรา ชุมศิริ
23 มิ.ย 2558 : 11:18:44
142  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
น.ส.พรรณทิพย์ สุวรรณเคหะ
19 มิ.ย 2558 : 10:30:44
143  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวปัทมา เอียดมี
10 มิ.ย 2558 : 09:46:02
144  
ขอให้พระองค์เป็นมิ่งขวัญของปวงประชายิ่งยืนนาน
นางเสริมสุข พานิชกรณ์
28 พ.ค 2558 : 12:34:50
145  
ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรกับชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปาริณัท สมบัติพิบูลย์
27 พ.ค 2558 : 09:04:00
146  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
นายโชคดี ศรีสมบูรณ์
20 พ.ค 2558 : 09:45:36
147  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายธีระวุฒิ เกิดเกตุ และครอบครัวตระกูลเกิดเกตุ
11 พ.ค 2558 : 05:12:37
148  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายโกวิท ดรุณวรรณและครอบครัว
29 เม.ย 2558 : 04:12:52
149  
ทรงพระเจริญ
นายฤทธิพงษ์ บวกไธสง
21 เม.ย 2558 : 11:07:44
150  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญชาวไทยยั่งยืนนาน
นางสาวเบ็ญจมาศ บัวทอง
17 เม.ย 2558 : 09:01:55
151  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
03 เม.ย 2558 : 09:53:36
152  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นาย อนุศักดิ์ สมาคม
02 เม.ย 2558 : 10:15:12
153  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้านางจันทร์วิมล ม่วงแคล้ว
01 เม.ย 2558 : 03:49:55
154  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้านางจันทร์วิมล ม่วงแคล้ว
01 เม.ย 2558 : 03:48:53
155  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ธนกร ประสมกิจ
01 เม.ย 2558 : 01:42:09
156  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
สุดา ระหังภัย
25 มี.ค 2558 : 06:19:13
157  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
นางจีระภา บุญเกตุ
24 มี.ค 2558 : 09:29:13
158  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไป
นางสาวกฤษณา และครอบครัวแสงสว่างวงษ์
23 มี.ค 2558 : 10:35:50
159  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยสืบไป
นางศุภดา ทองปรีชา และเด็กหญิงสุภารัตน์ ทองปรีชา
21 มี.ค 2558 : 05:05:40
160  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศวิตา โสภณรัตน์
17 มี.ค 2558 : 06:13:53
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36