คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
121  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางลาวัลย์ เอื้อศิริพรฤทธิ์
04 ส.ค 2558 : 07:04:37
122  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางชุติมา สุวรรณปาน และครอบครัว
04 ส.ค 2558 : 01:25:56
123  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวสุนารี ถนอมภูมิและครอบครัว
27 ก.ค 2558 : 10:55:34
124  
ทรงพระเจริญ
นายวุฒิชัย เเก่วโรย
24 ก.ค 2558 : 08:40:23
125  
ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย
นางสาวทิพย์ธันวา เจษฎารมย์
23 ก.ค 2558 : 09:39:22
126  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นายพาริ มะยูนุห์และครอบครัว
22 ก.ค 2558 : 10:13:14
127  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
พ.อ.นพนันท์ ผูกวัฒนะและครอบครัว
19 ก.ค 2558 : 02:20:51
128  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นายสหรัฐ หนูหล่อ
19 ก.ค 2558 : 01:08:10
129  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางสาวสายฝน ลีละกุล
15 ก.ค 2558 : 10:11:18
130  
ขอจงทรงพระเจริญ
ปฐิญตา สีจันทร์
13 ก.ค 2558 : 09:36:58
131  
ลูกใคร่ขอเป็นคนดีต่อท่านพ่อและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และจักทำดีต่อสังคมด้วยถือว่าเป็นราษฏรณ์ของท่านพ่อเช่นกันมังคะ
ข้าพเจ้า นางสาวทิพย์ปาลิดา ศุภิสราศิริธนา (สมพงษ์ วิชุมา)
03 ก.ค 2558 : 12:45:46
132  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวจุฬาลักษณ์กวิน
01 ก.ค 2558 : 01:59:22
133  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญชาวไทยยิ่งยืนนาน
นางสาวมัณฑนา วงศาวณิชย์กิจ
30 มิ.ย 2558 : 11:38:51
134  
ขอทรงจงพระเจริญ
ข้าพเจ้านางสาวนัฐนาถ นาคสง่า
23 มิ.ย 2558 : 01:39:35
135  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อัจฉรา ชุมศิริ
23 มิ.ย 2558 : 11:18:44
136  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
น.ส.พรรณทิพย์ สุวรรณเคหะ
19 มิ.ย 2558 : 10:30:44
137  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวปัทมา เอียดมี
10 มิ.ย 2558 : 09:46:02
138  
ขอให้พระองค์เป็นมิ่งขวัญของปวงประชายิ่งยืนนาน
นางเสริมสุข พานิชกรณ์
28 พ.ค 2558 : 12:34:50
139  
ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรกับชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปาริณัท สมบัติพิบูลย์
27 พ.ค 2558 : 09:04:00
140  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
นายโชคดี ศรีสมบูรณ์
20 พ.ค 2558 : 09:45:36
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35