คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
121  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นศท.ธีรพล จันทรภักดี
23 ส.ค 2558 : 03:38:59
122  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
นางสาวชมัยแพร รักษาวงศ์
14 ส.ค 2558 : 07:58:59
123  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนย์มายุยิ่งยืนนาน
นางรัชนี ใจห้าว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
12 ส.ค 2558 : 03:24:56
124  
10 ส.ค 2558 : 11:21:39
125  
10 ส.ค 2558 : 11:21:39
126  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายวิธาน ศรีสุรางค์ และครอบครัว
05 ส.ค 2558 : 01:55:37
127  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางลาวัลย์ เอื้อศิริพรฤทธิ์
04 ส.ค 2558 : 07:04:37
128  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางชุติมา สุวรรณปาน และครอบครัว
04 ส.ค 2558 : 01:25:56
129  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวสุนารี ถนอมภูมิและครอบครัว
27 ก.ค 2558 : 10:55:34
130  
ทรงพระเจริญ
นายวุฒิชัย เเก่วโรย
24 ก.ค 2558 : 08:40:23
131  
ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย
นางสาวทิพย์ธันวา เจษฎารมย์
23 ก.ค 2558 : 09:39:22
132  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นายพาริ มะยูนุห์และครอบครัว
22 ก.ค 2558 : 10:13:14
133  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
พ.อ.นพนันท์ ผูกวัฒนะและครอบครัว
19 ก.ค 2558 : 02:20:51
134  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นายสหรัฐ หนูหล่อ
19 ก.ค 2558 : 01:08:10
135  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางสาวสายฝน ลีละกุล
15 ก.ค 2558 : 10:11:18
136  
ขอจงทรงพระเจริญ
ปฐิญตา สีจันทร์
13 ก.ค 2558 : 09:36:58
137  
ลูกใคร่ขอเป็นคนดีต่อท่านพ่อและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และจักทำดีต่อสังคมด้วยถือว่าเป็นราษฏรณ์ของท่านพ่อเช่นกันมังคะ
ข้าพเจ้า นางสาวทิพย์ปาลิดา ศุภิสราศิริธนา (สมพงษ์ วิชุมา)
03 ก.ค 2558 : 12:45:46
138  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวจุฬาลักษณ์กวิน
01 ก.ค 2558 : 01:59:22
139  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญชาวไทยยิ่งยืนนาน
นางสาวมัณฑนา วงศาวณิชย์กิจ
30 มิ.ย 2558 : 11:38:51
140  
ขอทรงจงพระเจริญ
ข้าพเจ้านางสาวนัฐนาถ นาคสง่า
23 มิ.ย 2558 : 01:39:35
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36