คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
101  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางสาวอัจฉรา อรรถสุวรรณและครอบครัว
18 ต.ค 2558 : 10:38:33
102  
บารมีพระมากพ้นเศรษฐกิจพอเพียงนำชาติพ้นภัยขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้าด.ต.เจริญ วิชิสโร และครอบครัว
16 ต.ค 2558 : 09:25:32
103  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :
นางสาวจันทร์จิรา พิมท่าทองและครอบครัว
14 ต.ค 2558 : 10:17:25
104  
คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางสาวจันทร์จิรา พิมท่าทองและครอบครัว
14 ต.ค 2558 : 10:15:14
105  
ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน....
ข้าพระพุทธเจ้า: นางสาวเสาวลักษณ์ รักเมือง และครอบครัว...
13 ต.ค 2558 : 08:19:27
106  
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานของพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้านายปิตุรงค์ หนูฤทธิ
13 ต.ค 2558 : 11:06:37
107  
ขอให้พระองค์ทรงหายจากประชวรและมีพระวรกายที่แข็งแรงและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้านายบัณฑิต หนูฤทธิ
13 ต.ค 2558 : 11:05:24
108  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้านางสาววิศัลย์ศยา ฉิมเรือง
13 ต.ค 2558 : 11:03:14
109  
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ครอบครัว บุญมณีสกุล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
06 ต.ค 2558 : 08:32:22
110  
06 ต.ค 2558 : 12:51:31
111  
ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และสุดท้ายนี้ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
นศท.ธีรพล จันทรภักดี
04 ต.ค 2558 : 01:36:23
112  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นศท.ธีรพล จันทรภักดี
27 ก.ย 2558 : 01:31:57
113  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางวาสนา จิตรสวาท
24 ก.ย 2558 : 11:52:02
114  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางวาสนา จิตรสวาท
24 ก.ย 2558 : 11:51:09
115  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นศท.ธีรพล จันทรภักดี
20 ก.ย 2558 : 05:57:30
116  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
เด็กชายสุรศักดิ์ สาอิ
15 ก.ย 2558 : 08:10:15
117  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้น
นายพงศ์พันธุ์ พร้อมมูล
14 ก.ย 2558 : 03:56:21
118  
ขอพระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่าน ให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชน ตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นศท.ธีรพล จันทรภักดี
13 ก.ย 2558 : 03:46:28
119  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ข้าพเจ้า นางสาวรุ้งใจ แสงจันทร์
13 ก.ย 2558 : 11:17:42
120  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
กุลยา ประภารัตน์
11 ก.ย 2558 : 05:27:46
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36