คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
81  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปิยะพร คงดี
12 พ.ย 2558 : 12:21:32
82  
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปิยะพร คงดี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
12 พ.ย 2558 : 12:18:47
83  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
11 พ.ย 2558 : 09:15:55
84  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพลานามัยแข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้านายคง เอียดคงและครอบครัว
10 พ.ย 2558 : 03:18:49
85  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ
พันโทหญิง ดลนภา เอียดคง
10 พ.ย 2558 : 03:14:51
86  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้านางจิระพันธ์ เรืองเมืองและครอบครัว
10 พ.ย 2558 : 02:26:40
87  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางอรอุษา อริรัตน์และครอบครัว
10 พ.ย 2558 : 08:42:13
88  
ขอพระองค์จงเป็นมิ่งขวัญของปวงชาวไทยตราบนานเท่านาน
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว พัณณิตา นวลมี มรภ สงขลา
10 พ.ย 2558 : 08:01:12
89  
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้พระเจ้าอยู่หัวและพระราฃินีจงหายจากพระประชวรโดยเร็ว
เด็กหญิงปิยะธิดา นวลมี ประถมศึกษาปีที่ 6 รร.อนุบาลบางแก้ว พัทลุง
10 พ.ย 2558 : 07:53:26
90  
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
07 พ.ย 2558 : 11:18:01
91  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้านางศรัญญา อินทานนท์ และครอบครัว
04 พ.ย 2558 : 09:18:52
92  
30 ต.ค 2558 : 09:16:51
93  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายธนาคม เยาดำ
28 ต.ค 2558 : 12:59:19
94  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายสมใจ บุญสนิทและครอบครัว
26 ต.ค 2558 : 01:40:35
95  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นายบัญชา พุทธสุภะ และครอบครัว
26 ต.ค 2558 : 11:53:22
96  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
26 ต.ค 2558 : 10:01:38
97  
22 ต.ค 2558 : 10:00:34
98  
22 ต.ค 2558 : 10:00:25
99  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้านายบุญพา ไชยมุติ และครอบครัว
22 ต.ค 2558 : 01:38:40
100  
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ข้าฯพระพุทธเจ้า นายชาตรี มีจีนา
20 ต.ค 2558 : 05:24:13
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36