คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
81  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางอรอุษา อริรัตน์และครอบครัว
10 พ.ย 2558 : 08:42:13
82  
ขอพระองค์จงเป็นมิ่งขวัญของปวงชาวไทยตราบนานเท่านาน
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว พัณณิตา นวลมี มรภ สงขลา
10 พ.ย 2558 : 08:01:12
83  
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้พระเจ้าอยู่หัวและพระราฃินีจงหายจากพระประชวรโดยเร็ว
เด็กหญิงปิยะธิดา นวลมี ประถมศึกษาปีที่ 6 รร.อนุบาลบางแก้ว พัทลุง
10 พ.ย 2558 : 07:53:26
84  
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
07 พ.ย 2558 : 11:18:01
85  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้านางศรัญญา อินทานนท์ และครอบครัว
04 พ.ย 2558 : 09:18:52
86  
30 ต.ค 2558 : 09:16:51
87  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายธนาคม เยาดำ
28 ต.ค 2558 : 12:59:19
88  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายสมใจ บุญสนิทและครอบครัว
26 ต.ค 2558 : 01:40:35
89  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นายบัญชา พุทธสุภะ และครอบครัว
26 ต.ค 2558 : 11:53:22
90  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
26 ต.ค 2558 : 10:01:38
91  
22 ต.ค 2558 : 10:00:34
92  
22 ต.ค 2558 : 10:00:25
93  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้านายบุญพา ไชยมุติ และครอบครัว
22 ต.ค 2558 : 01:38:40
94  
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ข้าฯพระพุทธเจ้า นายชาตรี มีจีนา
20 ต.ค 2558 : 05:24:13
95  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางสาวอัจฉรา อรรถสุวรรณและครอบครัว
18 ต.ค 2558 : 10:38:33
96  
บารมีพระมากพ้นเศรษฐกิจพอเพียงนำชาติพ้นภัยขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้าด.ต.เจริญ วิชิสโร และครอบครัว
16 ต.ค 2558 : 09:25:32
97  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :
นางสาวจันทร์จิรา พิมท่าทองและครอบครัว
14 ต.ค 2558 : 10:17:25
98  
คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางสาวจันทร์จิรา พิมท่าทองและครอบครัว
14 ต.ค 2558 : 10:15:14
99  
ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน....
ข้าพระพุทธเจ้า: นางสาวเสาวลักษณ์ รักเมือง และครอบครัว...
13 ต.ค 2558 : 08:19:27
100  
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานของพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้านายปิตุรงค์ หนูฤทธิ
13 ต.ค 2558 : 11:06:37
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35