คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
61  
ขอให้พระองค์ทรงมีสูขภาพแข็งแรง
นาย ไชยเชษฐ แสงมณีและครอบครัว
03 ธ.ค 2558 : 12:45:44
62  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาลนาน
นางสาวชลิตา โคตรชมภู
01 ธ.ค 2558 : 11:43:18
63  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
ข้าพระพุทธเจ้า นายจรัญ บุญถึงจิตร และครอบครัว
01 ธ.ค 2558 : 09:18:41
64  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางสาวตรีบุปผา หลักดี และครอบครัว
30 พ.ย 2558 : 03:35:17
65  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญร่มโพธิ์ร่มไทร ของพสกนิกชาวไทยตลอดไป
นางสุทธิสา ชูเดช และครอบครัว
30 พ.ย 2558 : 12:10:46
66  
ขอทรงทรงพระเจริญ
จ.ส.ต.โกวิทย์ อ่อนยะลา
29 พ.ย 2558 : 02:56:42
67  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายประสิทธิ์ ดิษสระและครอบครัว
29 พ.ย 2558 : 11:50:18
68  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายสมพงษ์ ใจห้าว
27 พ.ย 2558 : 12:48:21
69  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวเพ็ญจันทร์ ดำเกาะ
24 พ.ย 2558 : 08:40:08
70  
ทรงพระเจริญ
นางกรวีร์ เทพพิทักษ์
24 พ.ย 2558 : 08:38:32
71  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์์ร่มไทรของปวงชนชาวไทย
นางนิษากร แก้วจันทร์
23 พ.ย 2558 : 01:32:12
72  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นส.มีนา หน่วยสกุล
19 พ.ย 2558 : 04:17:10
73  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง อยุ่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ข้าพเจ้า นางสาวพัทธ์ธีรา พิสุทธิ์เมธาวี
19 พ.ย 2558 : 11:50:17
74  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายชัยพร พัฒนรักษ์
17 พ.ย 2558 : 12:08:06
75  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปิยะพร คงดี
12 พ.ย 2558 : 12:21:32
76  
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปิยะพร คงดี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
12 พ.ย 2558 : 12:18:47
77  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
11 พ.ย 2558 : 09:15:55
78  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพลานามัยแข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้านายคง เอียดคงและครอบครัว
10 พ.ย 2558 : 03:18:49
79  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ
พันโทหญิง ดลนภา เอียดคง
10 พ.ย 2558 : 03:14:51
80  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้านางจิระพันธ์ เรืองเมืองและครอบครัว
10 พ.ย 2558 : 02:26:40
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35