คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
681  
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกปกปักษ์รักษาพระองค์ให้รอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง
นายธนากร ประชาชนตำบลเสาเภา
03 ธ.ค 2556 : 09:13:18
682  
ขอให้พระองค์อยู่เป็นเสาหลักแห่งสยามประเทศต่อไปตลอดกาล
ประชาชนตำบลโพพระ
03 ธ.ค 2556 : 09:12:28
683  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ประชาชนตำบลนาพรุ
03 ธ.ค 2556 : 09:11:05
684  
ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์รร่มไทรของปวงชนเป็นมิ่งขวัญกำลังใจของชาวไทยตราบนานเท่านาน
ชาวบ้านเทศบาลตำบลร่มเมือง
03 ธ.ค 2556 : 09:08:49
685  
แม้มีสิ่ง หมายปอง ต้องประสงค์ ถึงชีวิต ปลิดปลง มิหวั่นไหว ชีพพร้อมพลี เพื่อองค์ พระทรงชัย ดำรงไว้ คู่ฟ้า คู่ธานินทร์
ประชาชนตำบลโคกกลอย
03 ธ.ค 2556 : 09:03:57
686  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทย
ประชาชนตำบลกะไหล
03 ธ.ค 2556 : 09:02:01
687  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ประชาชนตำบลเทพราช
03 ธ.ค 2556 : 08:59:58
688  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน
น.ส.กัลยรัตน์ รอดประดิษฐ์
03 ธ.ค 2556 : 08:58:31
689  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระวรกายแข็งแรง
นายวสวัตติ์ บุญวรรโณ
03 ธ.ค 2556 : 08:57:25
690  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน
ครอบครัวบุญวรรโณ เทศบาลตำบลยุโป
03 ธ.ค 2556 : 08:56:27
691  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ประชาชนตำบลจันดี
03 ธ.ค 2556 : 08:54:56
692  
ขอจงทรงพระเจริญ
ชาวบ้านเทศบาลตำบลบางจาก
03 ธ.ค 2556 : 08:53:41
693  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยื่นนาน พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทยของปวงชนชายไทย และประเทศไทยไปนานๆด้วยเทอญ ทรงพระเจริญ
ประชาชนเทศบาลมะกอกเหนือ
03 ธ.ค 2556 : 08:49:53
694  
ขอให้ในหลวงสุขภาพเเข็งเเรง ขอให้คุณพระคุ้มครองในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
สมาชิกเทศบาลตำบลสิชล
03 ธ.ค 2556 : 08:42:53
695  
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข้งแรง สมบูรณ์ อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน และขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระม่อมขอเดชะ
ครอบครัวเพ็งสุทธิ์ ตำบลฉลอง
03 ธ.ค 2556 : 08:39:13
696  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ประชาชนตำบลฉลอง
03 ธ.ค 2556 : 08:37:45
697  
ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงหายจากพระอาการประชวร
สมาชิกตำบลเสาเภา
03 ธ.ค 2556 : 08:36:22
698  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ครอบครัวรอดประดิษฐ์
03 ธ.ค 2556 : 08:35:21
699  
ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
สมาชิกตำบลทุ่งใส
03 ธ.ค 2556 : 08:34:09
700  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
กมลมาลย์ สุดาจันทร์
29 พ.ย 2556 : 09:10:30
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36