คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
681  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ประชาชนตำบลเทพราช
03 ธ.ค 2556 : 08:59:58
682  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน
น.ส.กัลยรัตน์ รอดประดิษฐ์
03 ธ.ค 2556 : 08:58:31
683  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระวรกายแข็งแรง
นายวสวัตติ์ บุญวรรโณ
03 ธ.ค 2556 : 08:57:25
684  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน
ครอบครัวบุญวรรโณ เทศบาลตำบลยุโป
03 ธ.ค 2556 : 08:56:27
685  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ประชาชนตำบลจันดี
03 ธ.ค 2556 : 08:54:56
686  
ขอจงทรงพระเจริญ
ชาวบ้านเทศบาลตำบลบางจาก
03 ธ.ค 2556 : 08:53:41
687  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยื่นนาน พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทยของปวงชนชายไทย และประเทศไทยไปนานๆด้วยเทอญ ทรงพระเจริญ
ประชาชนเทศบาลมะกอกเหนือ
03 ธ.ค 2556 : 08:49:53
688  
ขอให้ในหลวงสุขภาพเเข็งเเรง ขอให้คุณพระคุ้มครองในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
สมาชิกเทศบาลตำบลสิชล
03 ธ.ค 2556 : 08:42:53
689  
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข้งแรง สมบูรณ์ อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน และขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระม่อมขอเดชะ
ครอบครัวเพ็งสุทธิ์ ตำบลฉลอง
03 ธ.ค 2556 : 08:39:13
690  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ประชาชนตำบลฉลอง
03 ธ.ค 2556 : 08:37:45
691  
ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงหายจากพระอาการประชวร
สมาชิกตำบลเสาเภา
03 ธ.ค 2556 : 08:36:22
692  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ครอบครัวรอดประดิษฐ์
03 ธ.ค 2556 : 08:35:21
693  
ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
สมาชิกตำบลทุ่งใส
03 ธ.ค 2556 : 08:34:09
694  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
กมลมาลย์ สุดาจันทร์
29 พ.ย 2556 : 09:10:30
695  
ขอพระองทรงพระเจริญ อยู่กับคนไทยไปนานเท่านาน
29 พ.ย 2556 : 09:02:23
696  
ผองชนต่างน้อมเกล้า แหนแห่เฝ้าเกล้าสยาม สมแท้แด่พระนาม มหาราชปราชญ์แดนไทย
ศุภลักษณ์ อุตรนาค
29 พ.ย 2556 : 08:21:07
697  
ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
น.ส.เพชรร้ตน์ ทรงนาศึก
28 พ.ย 2556 : 02:51:30
698  
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
พนักงานบริษัท ซี เจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
28 พ.ย 2556 : 02:50:51
699  
ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์รร่มไทรของปวงชนเป็นมิ่งขวัญกำลังใจของชาวไทยตราบนานเท่านานขขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงทรงพระเกษมสำราญ
บริษัท ซี เจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
28 พ.ย 2556 : 02:43:05
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35