คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
661  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป
ชาวบ้านเทศบาลตำบลชุมโค
03 ธ.ค 2556 : 09:31:04
662  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป
ประชาชนตำบลชุมโค
03 ธ.ค 2556 : 09:30:29
663  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป
ชาวท่าแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช
03 ธ.ค 2556 : 09:29:41
664  
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
นายกิตติเชษฐ พึ่งแรง
03 ธ.ค 2556 : 09:28:30
665  
ขอจงทรงพระเจริญ
ชาวบ้านตำบลโคกกลอย จังหวัดพังงา
03 ธ.ค 2556 : 09:27:11
666  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน
ชาวจังหวัดระนอง
03 ธ.ค 2556 : 09:26:20
667  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทย
ประชาชนตำบลสองแพรก
03 ธ.ค 2556 : 09:25:13
668  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ครอบครัวแซ่อึ้ง จังหวัดกาญจนบุรี
03 ธ.ค 2556 : 09:23:45
669  
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน
ประชาชนเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
03 ธ.ค 2556 : 09:21:49
670  
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายสมบูรณ์แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน
ประชาชนตำบลท่าเรือ จังหวัดสตูล
03 ธ.ค 2556 : 09:19:33
671  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทย
ครอบครัวกลมเกลี้ยง อำเภอปากพนัง
03 ธ.ค 2556 : 09:17:55
672  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ครอบครัวแซ่ภู่ จังหวัดยะยา
03 ธ.ค 2556 : 09:16:53
673  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ครอบครัวอินทราช ตำบลฉลอง
03 ธ.ค 2556 : 09:16:21
674  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของประชาชนคนไทยตราบนานเท่านาน
ประชาชนตำบลละอุ่นเหนือ
03 ธ.ค 2556 : 09:14:32
675  
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกปกปักษ์รักษาพระองค์ให้รอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง
นายธนากร ประชาชนตำบลเสาเภา
03 ธ.ค 2556 : 09:13:18
676  
ขอให้พระองค์อยู่เป็นเสาหลักแห่งสยามประเทศต่อไปตลอดกาล
ประชาชนตำบลโพพระ
03 ธ.ค 2556 : 09:12:28
677  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ประชาชนตำบลนาพรุ
03 ธ.ค 2556 : 09:11:05
678  
ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์รร่มไทรของปวงชนเป็นมิ่งขวัญกำลังใจของชาวไทยตราบนานเท่านาน
ชาวบ้านเทศบาลตำบลร่มเมือง
03 ธ.ค 2556 : 09:08:49
679  
แม้มีสิ่ง หมายปอง ต้องประสงค์ ถึงชีวิต ปลิดปลง มิหวั่นไหว ชีพพร้อมพลี เพื่อองค์ พระทรงชัย ดำรงไว้ คู่ฟ้า คู่ธานินทร์
ประชาชนตำบลโคกกลอย
03 ธ.ค 2556 : 09:03:57
680  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทย
ประชาชนตำบลกะไหล
03 ธ.ค 2556 : 09:02:01
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35