คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
641  
ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของเหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
ประชาชนชาวรามันห์
03 ธ.ค 2556 : 10:11:13
642  
ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน
ยุวรัตน์ เด็นหลี ชาวจังหวัดตรัง
03 ธ.ค 2556 : 10:03:39
643  
ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของเหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
ครอบครัวอาลีมามะ ชาวตำบลบันนังสตา จังหวัดยะลา
03 ธ.ค 2556 : 10:02:39
644  
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
ประชาชนตำบลฉวาง
03 ธ.ค 2556 : 10:00:51
645  
เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี
ครอบครัวสกุลซิ้ม จังหวัดภูเก็ต
03 ธ.ค 2556 : 09:58:49
646  
ขอถวายพระพรชัย ทรงพระเจริญ พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา
นางสาวฐาปนี ชูมาก ประชาชนตำบลควนโพธิ์ จังหวัดตรัง
03 ธ.ค 2556 : 09:57:23
647  
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็น มิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลนาน
สิริพร โกสุวรรณ ชาวจังหวัดพังงา
03 ธ.ค 2556 : 09:53:35
648  
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็น มิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลนาน
สิริพร โกสุวรรณ ชาวจังหวัดพังงา
03 ธ.ค 2556 : 09:53:06
649  
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
อรอุษา เอียดนุช จังหวัดพัทลุง
03 ธ.ค 2556 : 09:51:14
650  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจิญ เป็นมิ่งขวัญของปประชาชนตลอดกาลนาน
นางสาวณัฐนิกา จันทร์สุข ชาวจังหวัดระนอง
03 ธ.ค 2556 : 09:44:38
651  
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ อยู่เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป
ครอบครัวพละพันธ์
03 ธ.ค 2556 : 09:44:16
652  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจิญ เป็นมิ่งขวัญของปประชาชนตลอดกาลนาน
ประชาชนตำบลนาเรียง
03 ธ.ค 2556 : 09:42:18
653  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ประชาชนตำบลเสือหึง
03 ธ.ค 2556 : 09:41:07
654  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ประชาชนตำบลเกาะเพชร
03 ธ.ค 2556 : 09:40:13
655  
ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ และอยู่เป็นพ่อหลวงของไทยตลอดไปนะคะ
น.ส.วันดี รอดประดิษฐ์ ตำบลชะอวด
03 ธ.ค 2556 : 09:39:29
656  
ขอจงทรงพระเจริญ
ประชาชนตำบลร่อนพิบูลย์
03 ธ.ค 2556 : 09:37:47
657  
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกปกปักษ์รักษาพระองค์ให้รอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง
ประชาชนตำบลเขาน้อย
03 ธ.ค 2556 : 09:37:06
658  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยขอให้พระองค์ทรงมีพลามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นพ่อหลวงของ
ประชาชนตำบลควนทอง
03 ธ.ค 2556 : 09:35:01
659  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยขอให้พระองค์ทรงมีพลามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ครอบครัวอักษรานุชาต ตำบลสิชล
03 ธ.ค 2556 : 09:34:19
660  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยขอให้พระองค์ทรงมีพลามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นพ่อหลวงของ
ประชาชนเทศบาลตำบลหลักช้าง
03 ธ.ค 2556 : 09:33:05
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35