คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
641  
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาภยันตรายทั้งปวง พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เฉลิมฉัตรเป็นมิ่งขวัญ ร่มเกล้าฯ ของปวงข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน
ประชาชนตำบลวังใหม่
03 ธ.ค 2556 : 10:21:39
642  
ขอบารมีคุ้มองค์พระทรงธรรม
ประชาชนตำบลกะไหล
03 ธ.ค 2556 : 10:18:13
643  
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
ประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
03 ธ.ค 2556 : 10:16:26
644  
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
สายธาร คงสมา ชาวเกาะสมุย
03 ธ.ค 2556 : 10:14:49
645  
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
ประชาชนอำเภอขนอม
03 ธ.ค 2556 : 10:13:08
646  
ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ชาวจังหวัดยะลา
03 ธ.ค 2556 : 10:11:46
647  
ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของเหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
ประชาชนชาวรามันห์
03 ธ.ค 2556 : 10:11:13
648  
ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน
ยุวรัตน์ เด็นหลี ชาวจังหวัดตรัง
03 ธ.ค 2556 : 10:03:39
649  
ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของเหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
ครอบครัวอาลีมามะ ชาวตำบลบันนังสตา จังหวัดยะลา
03 ธ.ค 2556 : 10:02:39
650  
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
ประชาชนตำบลฉวาง
03 ธ.ค 2556 : 10:00:51
651  
เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี
ครอบครัวสกุลซิ้ม จังหวัดภูเก็ต
03 ธ.ค 2556 : 09:58:49
652  
ขอถวายพระพรชัย ทรงพระเจริญ พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา
นางสาวฐาปนี ชูมาก ประชาชนตำบลควนโพธิ์ จังหวัดตรัง
03 ธ.ค 2556 : 09:57:23
653  
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็น มิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลนาน
สิริพร โกสุวรรณ ชาวจังหวัดพังงา
03 ธ.ค 2556 : 09:53:35
654  
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็น มิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลนาน
สิริพร โกสุวรรณ ชาวจังหวัดพังงา
03 ธ.ค 2556 : 09:53:06
655  
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
อรอุษา เอียดนุช จังหวัดพัทลุง
03 ธ.ค 2556 : 09:51:14
656  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจิญ เป็นมิ่งขวัญของปประชาชนตลอดกาลนาน
นางสาวณัฐนิกา จันทร์สุข ชาวจังหวัดระนอง
03 ธ.ค 2556 : 09:44:38
657  
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ อยู่เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป
ครอบครัวพละพันธ์
03 ธ.ค 2556 : 09:44:16
658  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจิญ เป็นมิ่งขวัญของปประชาชนตลอดกาลนาน
ประชาชนตำบลนาเรียง
03 ธ.ค 2556 : 09:42:18
659  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ประชาชนตำบลเสือหึง
03 ธ.ค 2556 : 09:41:07
660  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ประชาชนตำบลเกาะเพชร
03 ธ.ค 2556 : 09:40:13
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36