คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
621  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
นางสาวปวริศา สุระคำแหง ประชาชนอำเภอหาดใหญ่
03 ธ.ค 2556 : 10:58:02
622  
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ประชาชนอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
03 ธ.ค 2556 : 10:56:18
623  
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาภยันตรายทั้งปวง พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เฉลิมฉัตรเป็นมิ่งขวัญ ร่มเกล้าฯ ของปวงข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน
ข้าพระพุทธเจ้านายสวิง อิทราช ประชาชนตำบลฉลอง
03 ธ.ค 2556 : 10:55:08
624  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทย
ประชาชนอำเภอควนขนุน
03 ธ.ค 2556 : 10:53:36
625  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้านางสาวพิมพ์พิชชา จีนเมือง
03 ธ.ค 2556 : 10:50:06
626  
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ครอบครัวรัตนภา อำเภอหาดใหญ่
03 ธ.ค 2556 : 10:44:31
627  
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาภยันตรายทั้งปวง พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เฉลิมฉัตรเป็นมิ่งขวัญ ร่มเกล้าฯ ของปวงข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน
นักเรียนโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์
03 ธ.ค 2556 : 10:43:22
628  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทย
ครอบครัวศรีบุญเรือง ประชาชนอำเภอปากพนัง
03 ธ.ค 2556 : 10:41:06
629  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ หายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ประชาชนตำบลวังใหม่
03 ธ.ค 2556 : 10:39:45
630  
ขอจงทรงพระเจริญ
ครอบครัวรักษ์กำเนิด ชาวอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
03 ธ.ค 2556 : 10:36:27
631  
ขอให้พระชนมายุ ยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ครอบครัวเพชรป่าพะยอม
03 ธ.ค 2556 : 10:34:35
632  
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็น มิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลนาน
นายวชิระ รัตนมา ชาวจังหวัดพัทลุง
03 ธ.ค 2556 : 10:32:41
633  
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ครอบครัวคุรุตาประภา
03 ธ.ค 2556 : 10:30:51
634  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทย
นางสาวธนาภรณ์ ศุภรมงคล ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
03 ธ.ค 2556 : 10:30:10
635  
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาภยันตรายทั้งปวง พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เฉลิมฉัตรเป็นมิ่งขวัญ ร่มเกล้าฯ ของปวงข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน
ครอบครัวเมืองด้วง ตำบลเขาน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช
03 ธ.ค 2556 : 10:28:25
636  
ขอจงทรงพระเจริญ
ครอบครัวสมเขาใหญ่ ตำบลเสาเภา
03 ธ.ค 2556 : 10:27:07
637  
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็น มิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลนาน
นางสาวจิราพัชร เพ็งสุทธิ์ นักเรียนโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
03 ธ.ค 2556 : 10:26:25
638  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางชลชญ อยู่ทอง
03 ธ.ค 2556 : 10:26:09
639  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ประชาชนจังหวัดสงขลา
03 ธ.ค 2556 : 10:24:50
640  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทย
นางสาวพิมพ์วดี ชาวหาดใหญ่
03 ธ.ค 2556 : 10:23:06
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36