คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
601  
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็น มิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลนาน
ประชาชนจังหวัดยะลา
03 ธ.ค 2556 : 01:46:52
602  
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ประชาชนตำบลแหลมทราย
03 ธ.ค 2556 : 01:46:13
603  
ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญสุขภาพแข็งแรง
นางสาวพรพรรณ สิวะตรีศรศิลป์
03 ธ.ค 2556 : 01:45:25
604  
ขอจงทรงพระเจริญ
ประชาชนตำบลละอุ่น
03 ธ.ค 2556 : 01:43:16
605  
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาภยันตรายทั้งปวง พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เฉลิมฉัตรเป็นมิ่งขวัญ ร่มเกล้าฯ ของปวงข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน
ข้าพระพุทธเจ้านายเสถียร กลมเกลี้ยง
03 ธ.ค 2556 : 01:42:09
606  
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้าประชาชนจังหวัดพัทลุง
03 ธ.ค 2556 : 01:39:37
607  
ขอให้พระองค์ทรงเกษมสำราญสุขภาพแข็งแรง
นายสถิตย์ ประชาชนตำบลร่มเมือง
03 ธ.ค 2556 : 01:38:44
608  
ขอให้พระองค์มีอายุยิ่งยืนนาน ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ประชาชนตำบลดอนยาง
03 ธ.ค 2556 : 01:36:34
609  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ประชาชนตำบลทุ่งคาวัด
03 ธ.ค 2556 : 01:26:31
610  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระวรกายแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ประชาชนอำเภอสิชล
03 ธ.ค 2556 : 01:24:33
611  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ประชาชนตำบลบางมะพร้าว
03 ธ.ค 2556 : 01:23:51
612  
ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทุกคน
ประชาชนตำบลรับร่อ
03 ธ.ค 2556 : 01:23:05
613  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทย
ประชาชนตำบลทรายแดง
03 ธ.ค 2556 : 11:00:09
614  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทย
ประชาชนเทศบาลตำบลกำพวน
03 ธ.ค 2556 : 10:59:12
615  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
นางสาวปวริศา สุระคำแหง ประชาชนอำเภอหาดใหญ่
03 ธ.ค 2556 : 10:58:02
616  
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ประชาชนอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
03 ธ.ค 2556 : 10:56:18
617  
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาภยันตรายทั้งปวง พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เฉลิมฉัตรเป็นมิ่งขวัญ ร่มเกล้าฯ ของปวงข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน
ข้าพระพุทธเจ้านายสวิง อิทราช ประชาชนตำบลฉลอง
03 ธ.ค 2556 : 10:55:08
618  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทย
ประชาชนอำเภอควนขนุน
03 ธ.ค 2556 : 10:53:36
619  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้านางสาวพิมพ์พิชชา จีนเมือง
03 ธ.ค 2556 : 10:50:06
620  
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ครอบครัวรัตนภา อำเภอหาดใหญ่
03 ธ.ค 2556 : 10:44:31
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35