คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
601  
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็น มิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลนาน
ประชาชนตำบลโพพระ
03 ธ.ค 2556 : 02:06:28
602  
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ประชาชนตำบลตะโก จังหวัดชุมพร
03 ธ.ค 2556 : 02:05:27
603  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้านางสาวอัมริษา
03 ธ.ค 2556 : 02:02:41
604  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทย
ประชาชนตำบลควนโพธิ์
03 ธ.ค 2556 : 02:01:29
605  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยื่นนานเเละทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง
ประชาชนตำบลหนองปรือ
03 ธ.ค 2556 : 01:53:39
606  
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาภยันตรายทั้งปวง พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เฉลิมฉัตรเป็นมิ่งขวัญ ร่มเกล้าฯ ของปวงข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน
ประชาชนตำบลวังคีรี
03 ธ.ค 2556 : 01:48:24
607  
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็น มิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลนาน
ประชาชนจังหวัดยะลา
03 ธ.ค 2556 : 01:46:52
608  
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ประชาชนตำบลแหลมทราย
03 ธ.ค 2556 : 01:46:13
609  
ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญสุขภาพแข็งแรง
นางสาวพรพรรณ สิวะตรีศรศิลป์
03 ธ.ค 2556 : 01:45:25
610  
ขอจงทรงพระเจริญ
ประชาชนตำบลละอุ่น
03 ธ.ค 2556 : 01:43:16
611  
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาภยันตรายทั้งปวง พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เฉลิมฉัตรเป็นมิ่งขวัญ ร่มเกล้าฯ ของปวงข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน
ข้าพระพุทธเจ้านายเสถียร กลมเกลี้ยง
03 ธ.ค 2556 : 01:42:09
612  
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้าประชาชนจังหวัดพัทลุง
03 ธ.ค 2556 : 01:39:37
613  
ขอให้พระองค์ทรงเกษมสำราญสุขภาพแข็งแรง
นายสถิตย์ ประชาชนตำบลร่มเมือง
03 ธ.ค 2556 : 01:38:44
614  
ขอให้พระองค์มีอายุยิ่งยืนนาน ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ประชาชนตำบลดอนยาง
03 ธ.ค 2556 : 01:36:34
615  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ประชาชนตำบลทุ่งคาวัด
03 ธ.ค 2556 : 01:26:31
616  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระวรกายแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ประชาชนอำเภอสิชล
03 ธ.ค 2556 : 01:24:33
617  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ประชาชนตำบลบางมะพร้าว
03 ธ.ค 2556 : 01:23:51
618  
ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทุกคน
ประชาชนตำบลรับร่อ
03 ธ.ค 2556 : 01:23:05
619  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทย
ประชาชนตำบลทรายแดง
03 ธ.ค 2556 : 11:00:09
620  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทย
ประชาชนเทศบาลตำบลกำพวน
03 ธ.ค 2556 : 10:59:12
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36