คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
581  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางจิรปรียา สงขาว
04 ธ.ค 2556 : 01:52:10
582  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายฤทธิชัย พรหมปาน
04 ธ.ค 2556 : 01:24:29
583  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไป
นายณรงค์ คงเซ็น
04 ธ.ค 2556 : 01:21:14
584  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางจันทร์จิรา เหมทานนท์
04 ธ.ค 2556 : 01:14:22
585  
ขอพระองค์ทรงมีพระชนม์อายุยืนนาน
ครอบครัวทรงสังข์
04 ธ.ค 2556 : 12:26:50
586  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงประชาชนชาวไทยตลอดไป
ครอบครัวแก้วน้อย
04 ธ.ค 2556 : 11:00:48
587  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นายภควัต หนูนาค
04 ธ.ค 2556 : 08:58:20
588  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ประชาชนตำบลโคกยาง จังหวัดตรัง
03 ธ.ค 2556 : 02:19:38
589  
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาภยันตรายทั้งปวง พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เฉลิมฉัตรเป็นมิ่งขวัญ ร่มเกล้าฯ ของปวงข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน
ครอบครัวสุขเกษม
03 ธ.ค 2556 : 02:17:52
590  
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็น มิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลนาน
นางสาวสุภาพร สิระษา
03 ธ.ค 2556 : 02:16:59
591  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ
ประชาชนทุ่งหว้า
03 ธ.ค 2556 : 02:15:35
592  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ประชาชนจังหวัดยะลา
03 ธ.ค 2556 : 02:13:15
593  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวลัดดา อินทนะนก
03 ธ.ค 2556 : 02:11:22
594  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ประชาชนอำเภอท่าศาลา
03 ธ.ค 2556 : 02:08:09
595  
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็น มิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลนาน
ประชาชนตำบลโพพระ
03 ธ.ค 2556 : 02:06:28
596  
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ประชาชนตำบลตะโก จังหวัดชุมพร
03 ธ.ค 2556 : 02:05:27
597  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้านางสาวอัมริษา
03 ธ.ค 2556 : 02:02:41
598  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทย
ประชาชนตำบลควนโพธิ์
03 ธ.ค 2556 : 02:01:29
599  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยื่นนานเเละทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง
ประชาชนตำบลหนองปรือ
03 ธ.ค 2556 : 01:53:39
600  
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาภยันตรายทั้งปวง พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เฉลิมฉัตรเป็นมิ่งขวัญ ร่มเกล้าฯ ของปวงข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน
ประชาชนตำบลวังคีรี
03 ธ.ค 2556 : 01:48:24
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35