คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
41  
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ข้าพระพุทธเจ้านางจงดี มะลิสุวรรณ์และครอบครัว
16 ธ.ค 2558 : 11:10:33
42  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวธนัชญกร ปานสังข์
16 ธ.ค 2558 : 09:32:08
43  
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลามัยที่แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนตลอดไป
ข้าพระพุทธเจ้าเด็กหญิงศรันภัทร แจ้งแสงโฉม
15 ธ.ค 2558 : 09:40:59
44  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพพุทธเจ้า นายนพดล หมื่นรอด และครอบครัว
11 ธ.ค 2558 : 04:39:22
45  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
น.ส.ศิวพร-ด.ช.ฉัตรดนัย ปิติพัฒน์
11 ธ.ค 2558 : 09:33:08
46  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
นางสาวทัดดาว ขวัญแสงและครอบครัว
09 ธ.ค 2558 : 02:00:04
47  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
นางสาวสุวรรณา ไกรแก้ว
09 ธ.ค 2558 : 01:43:51
48  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
นางสาวสุวรรณา ไกรแก้ว
09 ธ.ค 2558 : 01:43:51
49  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวดิษฐประยูร
08 ธ.ค 2558 : 02:28:06
50  
08 ธ.ค 2558 : 02:26:56
51  
ทรงพระเจิรญยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธ์ิร่มไทรของปวงชนชาวไทย
นางชลชญา อยุ่ทอง
08 ธ.ค 2558 : 10:39:00
52  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
นางรัชฎา สีขาว และครอบครัว
08 ธ.ค 2558 : 09:29:58
53  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางหทัยชนก รัตนตรัง และครอบครัว
07 ธ.ค 2558 : 11:21:30
54  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นายมณเฑียร รัตนตรัง และครอบครัว
07 ธ.ค 2558 : 11:20:33
55  
05 ธ.ค 2558 : 07:01:23
56  
20
iggweoka
05 ธ.ค 2558 : 12:32:09
57  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสวา จันทรา ขันชัย
04 ธ.ค 2558 : 03:08:30
58  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางอุไร เฟื่องฟู
04 ธ.ค 2558 : 03:05:56
59  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมมายุยิ่งยืนนาน
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนตำบล อบต.มะม่วงสองต้น
04 ธ.ค 2558 : 10:58:45
60  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายวิธาน ศรีสุรางค์ และ ครอบครัว
03 ธ.ค 2558 : 02:39:06
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36