คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
41  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
นางสาวสุวรรณา ไกรแก้ว
09 ธ.ค 2558 : 01:43:51
42  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
นางสาวสุวรรณา ไกรแก้ว
09 ธ.ค 2558 : 01:43:51
43  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวดิษฐประยูร
08 ธ.ค 2558 : 02:28:06
44  
08 ธ.ค 2558 : 02:26:56
45  
ทรงพระเจิรญยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธ์ิร่มไทรของปวงชนชาวไทย
นางชลชญา อยุ่ทอง
08 ธ.ค 2558 : 10:39:00
46  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
นางรัชฎา สีขาว และครอบครัว
08 ธ.ค 2558 : 09:29:58
47  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางหทัยชนก รัตนตรัง และครอบครัว
07 ธ.ค 2558 : 11:21:30
48  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นายมณเฑียร รัตนตรัง และครอบครัว
07 ธ.ค 2558 : 11:20:33
49  
05 ธ.ค 2558 : 07:01:23
50  
20
iggweoka
05 ธ.ค 2558 : 12:32:09
51  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสวา จันทรา ขันชัย
04 ธ.ค 2558 : 03:08:30
52  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางอุไร เฟื่องฟู
04 ธ.ค 2558 : 03:05:56
53  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมมายุยิ่งยืนนาน
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนตำบล อบต.มะม่วงสองต้น
04 ธ.ค 2558 : 10:58:45
54  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายวิธาน ศรีสุรางค์ และ ครอบครัว
03 ธ.ค 2558 : 02:39:06
55  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายชลธี ศรีสุรางค์ และ ครอบครัว
03 ธ.ค 2558 : 02:36:33
56  
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางชุติมา สุวรรณปานและครอบครัว
03 ธ.ค 2558 : 02:33:14
57  
ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของประชาชนตลอดไป
น.ส.กันตา ม้าฮอส
03 ธ.ค 2558 : 02:12:41
58  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า นายไพฑูรย์ กะตากูล และครอบครัว
03 ธ.ค 2558 : 01:52:23
59  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน เป็นขวัญเกล้าชาวไทยไปตลอดกาลนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นางชูศรี โชติธรรมโม และครอบครัว
03 ธ.ค 2558 : 01:50:10
60  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวเสาวรักษ์ แก้วน้อย
03 ธ.ค 2558 : 01:25:31
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35