คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
561  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ประชาชนชาวนาบอน
06 ธ.ค 2556 : 04:14:30
562  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
พันเอกเหมือนหมาย สิทธิศักดิ์ และครอบครัว
06 ธ.ค 2556 : 01:28:19
563  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวบุญหลง สังวาลย์, เด็กหญิงกชพร เมืองไทย,นายณัฐวุฒิ เมืองไทย
06 ธ.ค 2556 : 11:46:39
564  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
06 ธ.ค 2556 : 10:26:08
565  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายสัจตรา เต๊ะยานิง อบต.กะดุนง
06 ธ.ค 2556 : 10:05:20
566  
ทรงพระเจริญ
ข้าพุทธเจ้า นายโกเมศร์ เวชสาร และครอบครัว
06 ธ.ค 2556 : 09:59:35
567  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพุทธเจ้า นางอาริยา ทองจีน และครอบครัว
06 ธ.ค 2556 : 09:58:01
568  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยืนยาว
ข้าพระพุทธเจ้า นางเกศกนก มะลิเผือก
06 ธ.ค 2556 : 09:50:45
569  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวศรัณย์รัชต์ พัฒน์ทอง
06 ธ.ค 2556 : 09:33:35
570  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวอันธิฌา มสุิกชาติ
06 ธ.ค 2556 : 12:52:36
571  
ขอทรงพระเจิรญยิ่งยืนนาน
นายถาวร บุญวิสูตร และครอบครัว
05 ธ.ค 2556 : 06:19:43
572  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน สถิตย์เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยสืบไป
ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.อ.หญิง ศศินันท์ฯ และครอบครัว ลำดับพงศ์
05 ธ.ค 2556 : 12:47:00
573  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ครอบครัวตั้งเคี้ยน
04 ธ.ค 2556 : 10:51:42
574  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นาง พรทิพย์ ศรภักดี
04 ธ.ค 2556 : 08:50:20
575  
04 ธ.ค 2556 : 04:31:51
576  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ข้าพระพุทธเจ้านางสุรกิจ ปัญจวงศ์
04 ธ.ค 2556 : 04:26:40
577  
ขอพระองค์ทรงเกษมสำราญยิ่งยืนนาน
ครอบครัวแสงระวี
04 ธ.ค 2556 : 03:41:22
578  
ทรงพระเจริญหมื่นๆๆๆปี
นางสาวเจริญศรี บุญเกิด
04 ธ.ค 2556 : 03:39:03
579  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางปิยะมาศ แสงระวี
04 ธ.ค 2556 : 03:37:14
580  
ขอพระองค์ทรงพระจริญยิ่งยืนนาน
นายณชพัฒน์ สงขาว
04 ธ.ค 2556 : 01:55:19
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35