คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
541  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยื่นนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นายชาตรี มีจีนา
15 ธ.ค 2556 : 07:35:32
542  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ครอบครัว"ศรีรัตนะ"
15 ธ.ค 2556 : 01:03:09
543  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และทรงพระเกษมสำราญ
นางอารีรัตน์ แต้มช่วย
15 ธ.ค 2556 : 11:48:28
544  
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลนาน
เด็กชายชญานนท์ ณ สุวรรณ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
13 ธ.ค 2556 : 09:50:42
545  
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลนาน
นายเอกชัย ณ สุวรรณ ต.ลิพัง
13 ธ.ค 2556 : 09:49:39
546  
ขอทรงพระเจริญ
นางสาวขนิษฐา จันทร์แก้ว อบต.ลิพัง
13 ธ.ค 2556 : 09:48:24
547  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายกิตติ ชูวิเชียร
12 ธ.ค 2556 : 07:07:00
548  
ขอทรงพระเจริญ
นางสาวชิสากัญญ์ ชูสุข
12 ธ.ค 2556 : 03:24:55
549  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพลามันสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพพุทธเจ้า นางสาวชนัญชิตา รัตนบุรี
12 ธ.ค 2556 : 10:37:34
550  
ทรงพระเจริญ
นายประสิทธิ์์ นาคชู
11 ธ.ค 2556 : 07:17:36
551  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
น.ส.รุ่งฤดี แก้วจันทร์
11 ธ.ค 2556 : 10:08:53
552  
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฐสิมา ทัศนา และครอบครัว
11 ธ.ค 2556 : 09:41:30
553  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
น.ส.รวิษฎา อินทกาญจน์
11 ธ.ค 2556 : 09:14:59
554  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้านางอาภรณี ศรีสุข
09 ธ.ค 2556 : 02:41:50
555  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายธีรศักดิ์ สงเจริญและครอบครัว
07 ธ.ค 2556 : 10:59:31
556  
ขอพระองค์ทรงมีสุขภาพแข็งแรง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ประชุม วันอินทร์ และครอบครัว
06 ธ.ค 2556 : 04:34:29
557  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพทุธเจ้า ทิพวรรณ สื่อมโนธรรม และครอบครัว
06 ธ.ค 2556 : 04:33:16
558  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
สุทิตา ณ สวาท และครอบครัว
06 ธ.ค 2556 : 04:29:37
559  
ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
สุภัทร ขนบธรรมกุล
06 ธ.ค 2556 : 04:21:32
560  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ละมัย พนาพิทักษ์กุล
06 ธ.ค 2556 : 04:19:42
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35