คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
521  
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ทรงพระเจริญ
วิไลรัตน์ คงกุล
25 ธ.ค 2556 : 04:06:09
522  
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ทรงพระเจริญ
ชัยรัตน์ มุกดา และครอบครัว
25 ธ.ค 2556 : 04:04:17
523  
ขอพระองค์ทรงเจริญ ยิ่งยืนนาน
สิทธิชัย อุ่นแก้วและครอบครัว
25 ธ.ค 2556 : 04:02:50
524  
ขอพระองค์ทรงเจริญ ยิ่งยืนนาน
กิติศักดิ์ แซ่โหล้ย และภรรยา
25 ธ.ค 2556 : 04:02:01
525  
ขอพระองค์ทรงเจริญ ยิ่งยืนนาน
อาพร แผ่นทองและครอบครัว
25 ธ.ค 2556 : 04:00:59
526  
ขอพระองค์ทรงเจริญ ยิ่งยืนนาน
ณรงค์ คงกุลและครอบครัว
25 ธ.ค 2556 : 03:59:59
527  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ปณิชา พูจใจและครอบครัว
25 ธ.ค 2556 : 11:08:03
528  
ขอพระองค์มีพระชนม์อายุยิ่งยืนนาน
น.ส.ธนวารัตน์ อัญวลัยมงคล
24 ธ.ค 2556 : 10:10:59
529  
ขอทรงพระเจริญ
อนุเทพ
23 ธ.ค 2556 : 01:46:56
530  
ขอทรงจงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางอาภรณ์ ศรีสุข
23 ธ.ค 2556 : 08:10:19
531  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสุคนธ์ทิพย์ จาเอาะ
21 ธ.ค 2556 : 10:54:33
532  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้่าพระพุทธเจ้านางณิชชา ยี่ตระกูล
20 ธ.ค 2556 : 10:30:02
533  
ขอพระองค์จะทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นขวัญเกล้าชาวไทยไปตลอดกาลนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นางชูศรี โชติธรรมโม
20 ธ.ค 2556 : 09:53:45
534  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางรัตนา ทองผุด
19 ธ.ค 2556 : 06:11:49
535  
ขอพระองค์จะทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นขวัญเกล้าชาวไทยไปตลอดกาลนาน
นางชูศรี โชติธรรมโม
19 ธ.ค 2556 : 05:14:28
536  
ทรงพระเจริญ
นางสาวสังวาลย์ ประดิษฐ์ทรัพย์
19 ธ.ค 2556 : 02:48:11
537  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้าครู สพฐ.
19 ธ.ค 2556 : 09:31:06
538  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ และทรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน
นายจิระ ภักดีและครอบครัว
18 ธ.ค 2556 : 01:12:21
539  
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ทรงพระเจริญ
ด.ญ.วัสสวดี นฤนารถ
17 ธ.ค 2556 : 10:42:15
540  
ทรงพระเจริญ
นางนิภาภัทร หะสัง
17 ธ.ค 2556 : 01:55:18
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36