คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
521  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ปณิชา พูจใจและครอบครัว
25 ธ.ค 2556 : 11:08:03
522  
ขอพระองค์มีพระชนม์อายุยิ่งยืนนาน
น.ส.ธนวารัตน์ อัญวลัยมงคล
24 ธ.ค 2556 : 10:10:59
523  
ขอทรงพระเจริญ
อนุเทพ
23 ธ.ค 2556 : 01:46:56
524  
ขอทรงจงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางอาภรณ์ ศรีสุข
23 ธ.ค 2556 : 08:10:19
525  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสุคนธ์ทิพย์ จาเอาะ
21 ธ.ค 2556 : 10:54:33
526  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้่าพระพุทธเจ้านางณิชชา ยี่ตระกูล
20 ธ.ค 2556 : 10:30:02
527  
ขอพระองค์จะทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นขวัญเกล้าชาวไทยไปตลอดกาลนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นางชูศรี โชติธรรมโม
20 ธ.ค 2556 : 09:53:45
528  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางรัตนา ทองผุด
19 ธ.ค 2556 : 06:11:49
529  
ขอพระองค์จะทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นขวัญเกล้าชาวไทยไปตลอดกาลนาน
นางชูศรี โชติธรรมโม
19 ธ.ค 2556 : 05:14:28
530  
ทรงพระเจริญ
นางสาวสังวาลย์ ประดิษฐ์ทรัพย์
19 ธ.ค 2556 : 02:48:11
531  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้าครู สพฐ.
19 ธ.ค 2556 : 09:31:06
532  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ และทรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน
นายจิระ ภักดีและครอบครัว
18 ธ.ค 2556 : 01:12:21
533  
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ทรงพระเจริญ
ด.ญ.วัสสวดี นฤนารถ
17 ธ.ค 2556 : 10:42:15
534  
ทรงพระเจริญ
นางนิภาภัทร หะสัง
17 ธ.ค 2556 : 01:55:18
535  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางนิภาพร เรืองเทพ
17 ธ.ค 2556 : 11:00:39
536  
ทรงพระเจริญ
นางสาวพรพรรณ นฤมิตเศรษฐกุล
16 ธ.ค 2556 : 01:25:35
537  
ทรงพระเจริญ
นานยงยศ หลงขาว
16 ธ.ค 2556 : 12:40:00
538  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
16 ธ.ค 2556 : 02:34:37
539  
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลนาน
ครอบครัวกลับแก้ว
15 ธ.ค 2556 : 09:04:23
540  
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลนาน
ครอบครัวบุญแก้วสุข
15 ธ.ค 2556 : 09:03:31
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35