คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
501  
ขอให้พระองค์มีอายุที่ยิ่งยืนนานและอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนตลอดไป
ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.ขนิษฐา ศรีจันทร์
08 ม.ค 2557 : 02:48:03
502  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.ภัทรวรรณ กรีฑาเวช
08 ม.ค 2557 : 02:44:06
503  
ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นาย สุรศักดิ์ อินทร์บํารุง นางสุภัชชา อินทร์บํารุง ด.ญ. ศิรินภา อินทร์บํารุง
07 ม.ค 2557 : 02:22:30
504  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ครอบครัว ขำสุวรรณ และ ครอบครัว มิตรเมฆ
07 ม.ค 2557 : 09:36:04
505  
ขอพระองค์ทรงมีพระชมายุยิ่งยืนนาน
นาย saart. longlom และครอบครัว
05 ม.ค 2557 : 02:05:00
506  
ทรงพระเจริญ
นายสมเพชร เพชรมณี
05 ม.ค 2557 : 12:51:56
507  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเข้า นางอทัย มีสุข
02 ม.ค 2557 : 11:34:12
508  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเข้า นางอทัย มีสุข
02 ม.ค 2557 : 11:33:36
509  
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ-ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
02 ม.ค 2557 : 11:05:34
510  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
วันทรัตน์ ไชยสุวรรณและครอบครัว
31 ธ.ค 2556 : 10:11:54
511  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด.ญ.กัญญาณัฐ เคลือบกำเหนิด นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหาร
28 ธ.ค 2556 : 04:50:31
512  
ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพัชรินทร์ วรรณวัฒน์
26 ธ.ค 2556 : 11:16:00
513  
25 ธ.ค 2556 : 10:29:07
514  
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ทรงพระเจริญ
ธวัชชัย การันต์และครอบครัว
25 ธ.ค 2556 : 04:07:39
515  
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ทรงพระเจริญ
วิไลรัตน์ คงกุล
25 ธ.ค 2556 : 04:06:09
516  
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ทรงพระเจริญ
ชัยรัตน์ มุกดา และครอบครัว
25 ธ.ค 2556 : 04:04:17
517  
ขอพระองค์ทรงเจริญ ยิ่งยืนนาน
สิทธิชัย อุ่นแก้วและครอบครัว
25 ธ.ค 2556 : 04:02:50
518  
ขอพระองค์ทรงเจริญ ยิ่งยืนนาน
กิติศักดิ์ แซ่โหล้ย และภรรยา
25 ธ.ค 2556 : 04:02:01
519  
ขอพระองค์ทรงเจริญ ยิ่งยืนนาน
อาพร แผ่นทองและครอบครัว
25 ธ.ค 2556 : 04:00:59
520  
ขอพระองค์ทรงเจริญ ยิ่งยืนนาน
ณรงค์ คงกุลและครอบครัว
25 ธ.ค 2556 : 03:59:59
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35