คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
481  
ขอให้พระองคืทรงพระเกษมสำราญตลอดกา... ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.ปฐมาวดี คชรัตน์ (นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเเคว)
19 ม.ค 2557 : 11:26:07
482  
ทรงพระเจริญ
นวรัตน เผือกพรหม
17 ม.ค 2557 : 02:10:59
483  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ศุภณัฐ สาระพันธ์
15 ม.ค 2557 : 02:32:41
484  
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ครอบครัว มาชู
14 ม.ค 2557 : 06:43:59
485  
ขอให้พระองค์จงมีพลานามัยที่แข็งแรง เป็นบิดาของเราชาวไทยตลอดไป
นางสาวบุญนาค เทพรักษา
14 ม.ค 2557 : 11:17:11
486  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ พลานามัยสมบูรณ์ อายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ข้าพพระพุทธเจ้า นางสาวอัญญรัตน์ วุฒิสิทธิกุลกิจและครอบครัว
10 ม.ค 2557 : 02:25:38
487  
ขอพระเกษมสำราญ พลนามัยสมบูรณ์ เสวยพระกระยาหารครบถ้วน อยู่ยืนหม่ืนหมื่นปี
ข้าพพระพุทธเจ้า นางสาวอัญญรัตน์ วุฒิสิทธิกุลกิจ
10 ม.ค 2557 : 02:22:22
488  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้านางสุจิตร แก้วประชุม และครอบครัว
10 ม.ค 2557 : 09:54:40
489  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้านางบุญเรือน โคกตรัง และครอบครัว
10 ม.ค 2557 : 09:53:57
490  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้านางสาวอมฤตา หนูเขียว และครอบครัว
10 ม.ค 2557 : 09:53:03
491  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้านางสุใจอาจหาญ และครอบครัว
10 ม.ค 2557 : 09:52:11
492  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวสุนิษา เสียนทอง
10 ม.ค 2557 : 09:50:48
493  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวสุจิรา อาจหาญ
10 ม.ค 2557 : 09:49:42
494  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางสาวดวงใจ เดชอโนทัย
09 ม.ค 2557 : 02:56:56
495  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.กิติรัตน์ พงศ์นาคินทร์
08 ม.ค 2557 : 03:18:54
496  
ขอพระองค์ทรงมีสุขภาพแข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.ประภาดา สุขคะตะ
08 ม.ค 2557 : 03:17:47
497  
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.สไบทิพย์ แก้วถาวร
08 ม.ค 2557 : 03:17:05
498  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.เสาวภัทร สุขคะตะ
08 ม.ค 2557 : 03:16:14
499  
ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพแข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า ดญ.พรรณพัชร ใหม่แย้ม
08 ม.ค 2557 : 03:15:10
500  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ. ญาณิศา บำรุงชู
08 ม.ค 2557 : 03:14:23
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36