คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
481  
ขอพระเกษมสำราญ พลนามัยสมบูรณ์ เสวยพระกระยาหารครบถ้วน อยู่ยืนหม่ืนหมื่นปี
ข้าพพระพุทธเจ้า นางสาวอัญญรัตน์ วุฒิสิทธิกุลกิจ
10 ม.ค 2557 : 02:22:22
482  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้านางสุจิตร แก้วประชุม และครอบครัว
10 ม.ค 2557 : 09:54:40
483  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้านางบุญเรือน โคกตรัง และครอบครัว
10 ม.ค 2557 : 09:53:57
484  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้านางสาวอมฤตา หนูเขียว และครอบครัว
10 ม.ค 2557 : 09:53:03
485  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้านางสุใจอาจหาญ และครอบครัว
10 ม.ค 2557 : 09:52:11
486  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวสุนิษา เสียนทอง
10 ม.ค 2557 : 09:50:48
487  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวสุจิรา อาจหาญ
10 ม.ค 2557 : 09:49:42
488  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางสาวดวงใจ เดชอโนทัย
09 ม.ค 2557 : 02:56:56
489  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.กิติรัตน์ พงศ์นาคินทร์
08 ม.ค 2557 : 03:18:54
490  
ขอพระองค์ทรงมีสุขภาพแข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.ประภาดา สุขคะตะ
08 ม.ค 2557 : 03:17:47
491  
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.สไบทิพย์ แก้วถาวร
08 ม.ค 2557 : 03:17:05
492  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.เสาวภัทร สุขคะตะ
08 ม.ค 2557 : 03:16:14
493  
ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพแข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า ดญ.พรรณพัชร ใหม่แย้ม
08 ม.ค 2557 : 03:15:10
494  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ. ญาณิศา บำรุงชู
08 ม.ค 2557 : 03:14:23
495  
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
08 ม.ค 2557 : 03:12:18
496  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ. กิตติยา เทียนทอง
08 ม.ค 2557 : 03:12:16
497  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช. ทวิพร บัวเเก้ว
08 ม.ค 2557 : 03:06:40
498  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ฃ้าพระพุทธเจ้า ด.ญ. นฤมล เพ็ชรใส
08 ม.ค 2557 : 03:01:36
499  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญ สุขภาพแข็งแรงตลอดไป
ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.นตราพร วชิรวิพัฒน์
08 ม.ค 2557 : 02:55:52
500  
ขอพระองค์จงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยืนนานมีพระพลานามัยที่แข็งแรง และหายจากพระอาการประชวร
ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ฐานัต นพคุณ
08 ม.ค 2557 : 02:52:10
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35