คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
461  
ทรงพระเจริญ
ข้าฯ ครอบครัวคงใหญ่
12 ก.พ 2557 : 01:26:44
462  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ศิริญญา
12 ก.พ 2557 : 11:40:59
463  
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นาย วรภพ แสนวงศ์
12 ก.พ 2557 : 09:52:37
464  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า ชุด ปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ที่403
06 ก.พ 2557 : 10:15:49
465  
Hacked By Saeed.Jok3r
Hacked By Saeed.Jok3r & Saeed0511
01 ก.พ 2557 : 10:55:37
466  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
เด็กหญิง ศุภราภรณ์ ว่องกิจไพศาล
01 ก.พ 2557 : 11:57:26
467  
ขอให้พระองค์จงมีพลานามัยที่แข็งแรง เป็นบิดาของเราชาวไทยตลอดไป
นางกรรณิกา ชินานุรักษ์
29 ม.ค 2557 : 04:03:38
468  
ขอให้พระองค์จงมีพลานามัยที่แข็งแรง เป็นบิดาของเราชาวไทยตลอดไป
นางสาวชุติมา อรรถรัฐและครอบครัว
29 ม.ค 2557 : 02:35:47
469  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวยไทยตลอดไป
นางจรวย นวลใย, นางสาวกันลิกา นวลใย ,นายชนะรักษ์ จันทคาม
28 ม.ค 2557 : 01:37:38
470  
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
S Hสุภาวรรณ จันทร์ภูชงค์
28 ม.ค 2557 : 11:00:07
471  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพเจ้า นางสาวอังคนาง ศรีวิชา
27 ม.ค 2557 : 10:52:32
472  
ขอพระองค์หทรงพระเจริญ
ข้าพเจ้านายสมพง เกษ์ประทุม
22 ม.ค 2557 : 08:44:10
473  
ขอพระองค์หทรงพระเจริญ
ข้าพเจ้านายสมพง เกษ์ประทุม
22 ม.ค 2557 : 08:21:11
474  
ทรงพระเจริญ
ร้อย.บ.พล.ม.๑
21 ม.ค 2557 : 01:54:00
475  
ขอให้พระองคืทรงพระเกษมสำราญตลอดกา... ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.ปฐมาวดี คชรัตน์ (นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเเคว)
19 ม.ค 2557 : 11:26:07
476  
ทรงพระเจริญ
นวรัตน เผือกพรหม
17 ม.ค 2557 : 02:10:59
477  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ศุภณัฐ สาระพันธ์
15 ม.ค 2557 : 02:32:41
478  
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ครอบครัว มาชู
14 ม.ค 2557 : 06:43:59
479  
ขอให้พระองค์จงมีพลานามัยที่แข็งแรง เป็นบิดาของเราชาวไทยตลอดไป
นางสาวบุญนาค เทพรักษา
14 ม.ค 2557 : 11:17:11
480  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ พลานามัยสมบูรณ์ อายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ข้าพพระพุทธเจ้า นางสาวอัญญรัตน์ วุฒิสิทธิกุลกิจและครอบครัว
10 ม.ค 2557 : 02:25:38
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35