คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
461  
28 ก.พ 2557 : 01:39:44
462  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยื่นนาน
27 ก.พ 2557 : 01:32:32
463  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยี่งยืนนาน
ด.ต. ธวัชชัย เดชแก้ว
22 ก.พ 2557 : 12:23:23
464  
ขอพระองค์ทางพระชนม์มายุยิ่งยืนนานปราศจากโรคภัยต่างๆ
นายจรุงวัฒน์ จรัณยานนท์
21 ก.พ 2557 : 08:28:18
465  
ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และสุดท้ายนี้ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
นางสาวอังสนา เพชรสงค์
21 ก.พ 2557 : 02:36:46
466  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยื่นนาน
อภิธาร
16 ก.พ 2557 : 09:58:51
467  
ทรงพระเจริญ
ข้าฯ ครอบครัวคงใหญ่
12 ก.พ 2557 : 01:26:44
468  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ศิริญญา
12 ก.พ 2557 : 11:40:59
469  
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นาย วรภพ แสนวงศ์
12 ก.พ 2557 : 09:52:37
470  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า ชุด ปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ที่403
06 ก.พ 2557 : 10:15:49
471  
Hacked By Saeed.Jok3r
Hacked By Saeed.Jok3r & Saeed0511
01 ก.พ 2557 : 10:55:37
472  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
เด็กหญิง ศุภราภรณ์ ว่องกิจไพศาล
01 ก.พ 2557 : 11:57:26
473  
ขอให้พระองค์จงมีพลานามัยที่แข็งแรง เป็นบิดาของเราชาวไทยตลอดไป
นางกรรณิกา ชินานุรักษ์
29 ม.ค 2557 : 04:03:38
474  
ขอให้พระองค์จงมีพลานามัยที่แข็งแรง เป็นบิดาของเราชาวไทยตลอดไป
นางสาวชุติมา อรรถรัฐและครอบครัว
29 ม.ค 2557 : 02:35:47
475  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวยไทยตลอดไป
นางจรวย นวลใย, นางสาวกันลิกา นวลใย ,นายชนะรักษ์ จันทคาม
28 ม.ค 2557 : 01:37:38
476  
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
S Hสุภาวรรณ จันทร์ภูชงค์
28 ม.ค 2557 : 11:00:07
477  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพเจ้า นางสาวอังคนาง ศรีวิชา
27 ม.ค 2557 : 10:52:32
478  
ขอพระองค์หทรงพระเจริญ
ข้าพเจ้านายสมพง เกษ์ประทุม
22 ม.ค 2557 : 08:44:10
479  
ขอพระองค์หทรงพระเจริญ
ข้าพเจ้านายสมพง เกษ์ประทุม
22 ม.ค 2557 : 08:21:11
480  
ทรงพระเจริญ
ร้อย.บ.พล.ม.๑
21 ม.ค 2557 : 01:54:00
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36