คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
441  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของประสกนิกรชาวไทยตลอดไป
นายสุภาพ เพิงมาก
08 เม.ย 2557 : 11:50:29
442  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางสาวรัตดา พรมพิทักษ์
01 เม.ย 2557 : 02:13:20
443  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ว่าที่ร้อยตรีสุกล พรหมรักษ์
01 เม.ย 2557 : 02:04:43
444  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.สิริพร ทองคำ
01 เม.ย 2557 : 09:47:34
445  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายธนพล อริยานันทพงศ์ พร้อมครอบครัว
27 มี.ค 2557 : 02:01:00
446  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัว บุญเพ็ง
26 มี.ค 2557 : 06:52:56
447  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายดรันภพ น้อยลัทธี
25 มี.ค 2557 : 08:38:08
448  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นายคิรินทร์ วัฒนา
18 มี.ค 2557 : 09:49:07
449  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
สุรสิทธิ์ คุ้มประยูร คนรักสิชล และในหลวง
16 มี.ค 2557 : 07:30:02
450  
ขอให้ในหลวงมีพระชนมายุยาวนานแสนนานและพลามัยที่แข็งแรงครับ
ด.ช.สหเมธัส คุ้มประยูร
16 มี.ค 2557 : 07:27:03
451  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ปภารวินทร์ ประเมินชัย
07 มี.ค 2557 : 09:12:30
452  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ปภารวินทร์ ประเมินชัย
07 มี.ค 2557 : 09:11:50
453  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาววรรณา จันทร์แจ่มศรี และครอบครัว
06 มี.ค 2557 : 11:32:23
454  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเกื้อกูล นิลจันทร์
02 มี.ค 2557 : 04:12:06
455  
28 ก.พ 2557 : 01:39:44
456  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยื่นนาน
27 ก.พ 2557 : 01:32:32
457  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยี่งยืนนาน
ด.ต. ธวัชชัย เดชแก้ว
22 ก.พ 2557 : 12:23:23
458  
ขอพระองค์ทางพระชนม์มายุยิ่งยืนนานปราศจากโรคภัยต่างๆ
นายจรุงวัฒน์ จรัณยานนท์
21 ก.พ 2557 : 08:28:18
459  
ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และสุดท้ายนี้ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
นางสาวอังสนา เพชรสงค์
21 ก.พ 2557 : 02:36:46
460  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยื่นนาน
อภิธาร
16 ก.พ 2557 : 09:58:51
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35