คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
441  
ขอให้พระองค์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนตลอดกาล
ดช
21 เม.ย 2557 : 11:33:53
442  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพแข็งแรง
นางลดารัตน์ หนูทอง
21 เม.ย 2557 : 11:32:39
443  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพแข็งแรง
นางลดารัตน์ หนูทอง
21 เม.ย 2557 : 11:32:11
444  
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
ข้าพระพุทธเจ้า น.ส จันทร์เพ็ญ ถิตย์รัศมี
12 เม.ย 2557 : 01:50:53
445  
ทรงพระเจริญ
นางสาวปริณดา เศรษฐพลอย เจ้าหน้าที่ อบต.ไม้ฝาด
11 เม.ย 2557 : 02:16:30
446  
ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่เเข็งแรง อยู่คู่กับพสกนิกรชาวไทยไปตลอด
นายพูนทรัพย์ ลิ่มสกุล
09 เม.ย 2557 : 03:11:16
447  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของประสกนิกรชาวไทยตลอดไป
นายสุภาพ เพิงมาก
08 เม.ย 2557 : 11:50:29
448  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางสาวรัตดา พรมพิทักษ์
01 เม.ย 2557 : 02:13:20
449  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ว่าที่ร้อยตรีสุกล พรหมรักษ์
01 เม.ย 2557 : 02:04:43
450  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.สิริพร ทองคำ
01 เม.ย 2557 : 09:47:34
451  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายธนพล อริยานันทพงศ์ พร้อมครอบครัว
27 มี.ค 2557 : 02:01:00
452  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัว บุญเพ็ง
26 มี.ค 2557 : 06:52:56
453  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายดรันภพ น้อยลัทธี
25 มี.ค 2557 : 08:38:08
454  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นายคิรินทร์ วัฒนา
18 มี.ค 2557 : 09:49:07
455  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
สุรสิทธิ์ คุ้มประยูร คนรักสิชล และในหลวง
16 มี.ค 2557 : 07:30:02
456  
ขอให้ในหลวงมีพระชนมายุยาวนานแสนนานและพลามัยที่แข็งแรงครับ
ด.ช.สหเมธัส คุ้มประยูร
16 มี.ค 2557 : 07:27:03
457  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ปภารวินทร์ ประเมินชัย
07 มี.ค 2557 : 09:12:30
458  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ปภารวินทร์ ประเมินชัย
07 มี.ค 2557 : 09:11:50
459  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาววรรณา จันทร์แจ่มศรี และครอบครัว
06 มี.ค 2557 : 11:32:23
460  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเกื้อกูล นิลจันทร์
02 มี.ค 2557 : 04:12:06
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36