คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
421  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางกุหลาบ สุขสีแววและครอบครัว
28 พ.ค 2557 : 01:01:46
422  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางกุหลาบ สุขสีแวว
28 พ.ค 2557 : 01:00:43
423  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวทัศนีย์ ชิดงาน และครอบครัว
27 พ.ค 2557 : 09:35:58
424  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
น.ส.กิตติยา ทอดสนิท เเเละ ครอบครัว
27 พ.ค 2557 : 09:09:35
425  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายสุทัศน์ คำแฝง
22 พ.ค 2557 : 09:44:50
426  
17 พ.ค 2557 : 01:40:10
427  
ขอพระองค์จะทรมีงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงครองราชย์และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยให้นานแสนนาน
นางชูศรี โชติธรรมโม เจ้าหน้าที่พัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า
06 พ.ค 2557 : 04:33:11
428  
ขอพระองค์จะทรมีงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงครองราชย์และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยให้นานแสนนาน
นางชูศรี โชติธรรมโม
06 พ.ค 2557 : 04:31:20
429  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
คอรบครัว เรืองจุ้ย
05 พ.ค 2557 : 02:03:59
430  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวกฤติยา ศรีศักดา
05 พ.ค 2557 : 11:12:39
431  
นายอัลซะห์รี สามะอาลี
02 พ.ค 2557 : 11:25:32
432  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางชมชนก มณีพรหม
30 เม.ย 2557 : 08:59:43
433  
ขอพระองค์ทรงพระเจิญ
นายเกรียงชัย แซ่เซียว
29 เม.ย 2557 : 08:37:04
434  
ขอพระองค์ทรงพระเจิญ
นางสิ้น สัตถาพร
29 เม.ย 2557 : 08:31:50
435  
ขอพระองค์ทรงพระเจิญ
บพิตร แซ่เซียว
29 เม.ย 2557 : 08:26:38
436  
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ครอบครัว ฉ้วนกลิ่น
28 เม.ย 2557 : 07:15:35
437  
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ครอบครัว ฉ้วนกลิ่น
28 เม.ย 2557 : 07:15:09
438  
ขอพระองค์มีอายุยังยืนนาน
26 เม.ย 2557 : 07:11:39
439  
ขอพระองค์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนตลอดกาลนาน
ดญ.ณัฐลีนันท์ หนูทอง
21 เม.ย 2557 : 11:35:53
440  
ขอพระองค์มีอายุยังยืนนาน
ดช.ณภัทร หนูทอง
21 เม.ย 2557 : 11:35:02
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36