คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
421  
ขอพระองค์จะทรมีงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงครองราชย์และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยให้นานแสนนาน
นางชูศรี โชติธรรมโม เจ้าหน้าที่พัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า
06 พ.ค 2557 : 04:33:11
422  
ขอพระองค์จะทรมีงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงครองราชย์และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยให้นานแสนนาน
นางชูศรี โชติธรรมโม
06 พ.ค 2557 : 04:31:20
423  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
คอรบครัว เรืองจุ้ย
05 พ.ค 2557 : 02:03:59
424  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวกฤติยา ศรีศักดา
05 พ.ค 2557 : 11:12:39
425  
นายอัลซะห์รี สามะอาลี
02 พ.ค 2557 : 11:25:32
426  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางชมชนก มณีพรหม
30 เม.ย 2557 : 08:59:43
427  
ขอพระองค์ทรงพระเจิญ
นายเกรียงชัย แซ่เซียว
29 เม.ย 2557 : 08:37:04
428  
ขอพระองค์ทรงพระเจิญ
นางสิ้น สัตถาพร
29 เม.ย 2557 : 08:31:50
429  
ขอพระองค์ทรงพระเจิญ
บพิตร แซ่เซียว
29 เม.ย 2557 : 08:26:38
430  
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ครอบครัว ฉ้วนกลิ่น
28 เม.ย 2557 : 07:15:35
431  
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ครอบครัว ฉ้วนกลิ่น
28 เม.ย 2557 : 07:15:09
432  
ขอพระองค์มีอายุยังยืนนาน
26 เม.ย 2557 : 07:11:39
433  
ขอพระองค์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนตลอดกาลนาน
ดญ.ณัฐลีนันท์ หนูทอง
21 เม.ย 2557 : 11:35:53
434  
ขอพระองค์มีอายุยังยืนนาน
ดช.ณภัทร หนูทอง
21 เม.ย 2557 : 11:35:02
435  
ขอให้พระองค์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนตลอดกาล
ดช
21 เม.ย 2557 : 11:33:53
436  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพแข็งแรง
นางลดารัตน์ หนูทอง
21 เม.ย 2557 : 11:32:39
437  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพแข็งแรง
นางลดารัตน์ หนูทอง
21 เม.ย 2557 : 11:32:11
438  
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
ข้าพระพุทธเจ้า น.ส จันทร์เพ็ญ ถิตย์รัศมี
12 เม.ย 2557 : 01:50:53
439  
ทรงพระเจริญ
นางสาวปริณดา เศรษฐพลอย เจ้าหน้าที่ อบต.ไม้ฝาด
11 เม.ย 2557 : 02:16:30
440  
ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่เเข็งแรง อยู่คู่กับพสกนิกรชาวไทยไปตลอด
นายพูนทรัพย์ ลิ่มสกุล
09 เม.ย 2557 : 03:11:16
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35