คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
401  
ขอพระองค์ทรงพระเจิญ
ด.ญ.พิชชานันท์ โกยรัมย์
30 มิ.ย 2557 : 03:24:35
402  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ปาริชาติ โพธิ์ทอง
30 มิ.ย 2557 : 09:47:18
403  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพเจ้านายสมศักดิ์ หนูรุ่น
26 มิ.ย 2557 : 11:06:34
404  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ครอบครัวปรีชาชาญ
22 มิ.ย 2557 : 11:05:15
405  
ขอพระองค์มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป
ข้าพเจ้า นางสาวสุนิษา เลี้ยงจันทร์และครอบครัว
21 มิ.ย 2557 : 02:28:25
406  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นายณัฐภัทร ชนไธสงและครอบครัว
20 มิ.ย 2557 : 07:08:21
407  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายประกาษิต อินสุวรรณ
20 มิ.ย 2557 : 10:48:05
408  
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
ข้าพระพุทธเจ้าครวบครัวอยู่สุข
19 มิ.ย 2557 : 10:43:04
409  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เด็กชายณภัทร หยังหลัง
19 มิ.ย 2557 : 10:06:04
410  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายอัษฎากรณ์ ติงหงะ
19 มิ.ย 2557 : 10:02:08
411  
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางสาววิศัลย์ศยา ฉิมเรือง
18 มิ.ย 2557 : 03:24:56
412  
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
18 มิ.ย 2557 : 03:23:16
413  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน
ข้าพระพุทธเจ้านายจีระวัฒน์ ศิริพันธ์บุญ
15 มิ.ย 2557 : 05:35:36
414  
ขออำนาจพระศรีรัตนตรัยทรงคุ้มครองพระองค์ให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง ขอพระบารมีปกเล้าปกกระหม่อม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.อ.หญิง วรรณฤดี รัตนศรี
13 มิ.ย 2557 : 09:55:23
415  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัว เพ็ชรทับ
10 มิ.ย 2557 : 02:03:08
416  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัว เพ็ชรทับ
10 มิ.ย 2557 : 02:03:07
417  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
อารีย์ แก้ววิจิตร และ ครอบครัว
09 มิ.ย 2557 : 04:19:01
418  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
องอาจ ปัญญา
06 มิ.ย 2557 : 08:50:21
419  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นิตยา สุขขาว และครอบครัว
05 มิ.ย 2557 : 10:25:36
420  
คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน
นางสาวอังสนา เพชรสงค์
30 พ.ค 2557 : 02:47:17
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36