คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
381  
ขอทรงพระเจริญ
นายดิษกร สุขจิตร
28 ก.ค 2557 : 10:40:37
382  
26 ก.ค 2557 : 09:01:25
383  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาว โซเฟีย สีปูเตะ
25 ก.ค 2557 : 06:38:34
384  
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายเอกวัฒน์ กิจราช
19 ก.ค 2557 : 10:54:25
385  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
อรลักษณ์ หนูทอง และ ครอบครัว
18 ก.ค 2557 : 02:42:16
386  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ครอบครัวแท่นประมูล
18 ก.ค 2557 : 02:40:24
387  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายพิเชษฐ์ ชาลีชีพ
17 ก.ค 2557 : 11:24:32
388  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยื่นนาน พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทยของปวงชนชายไทย และประเทศไทยไปนานๆด้วยเทอญ ทรงพระเจริญ
นางสาวยุพเรศ ชัยพินิจ
11 ก.ค 2557 : 09:47:26
389  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่ง
นางศรีกัลยา ณ ระนอง
09 ก.ค 2557 : 02:08:10
390  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่ง
จ.ส.ต.นัทชัย ทองเฝือ
09 ก.ค 2557 : 02:07:27
391  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ครอบครัวหะจิ
05 ก.ค 2557 : 07:54:56
392  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นาย สรนันท์ เนียมทอง
03 ก.ค 2557 : 11:27:09
393  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฐสิมา ทัศนา และครอบครัว
02 ก.ค 2557 : 09:03:42
394  
01 ก.ค 2557 : 02:10:22
395  
ขอพระองค์ทรงพระเจิญ
ด.ญ.พิชชานันท์ โกยรัมย์
30 มิ.ย 2557 : 03:24:35
396  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ปาริชาติ โพธิ์ทอง
30 มิ.ย 2557 : 09:47:18
397  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพเจ้านายสมศักดิ์ หนูรุ่น
26 มิ.ย 2557 : 11:06:34
398  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ครอบครัวปรีชาชาญ
22 มิ.ย 2557 : 11:05:15
399  
ขอพระองค์มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป
ข้าพเจ้า นางสาวสุนิษา เลี้ยงจันทร์และครอบครัว
21 มิ.ย 2557 : 02:28:25
400  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นายณัฐภัทร ชนไธสงและครอบครัว
20 มิ.ย 2557 : 07:08:21
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35