คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
21  
ทรงพระเจริญ
สวนันท์ จรจิตร
24 ก.พ 2559 : 11:50:22
22  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นายประเสริฐ ไทยอุดมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย
23 ก.พ 2559 : 05:23:29
23  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางลดารัตน์ หนูทอง
16 ก.พ 2559 : 01:56:10
24  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสุวรรณี สุทธิแพทย์
12 ก.พ 2559 : 04:26:54
25  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
นางลาวัลย์ เอื้อศิริพรฤทธิ์
08 ก.พ 2559 : 06:48:36
26  
ขอให้พระองค์มีพระฃนมายุยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญของคนไทยตลอดกาล ตลอดไป
ครอบครัวหมื่นหนู
22 ม.ค 2559 : 01:21:14
27  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ครอบครัวยุเหล็ก
15 ม.ค 2559 : 11:17:55
28  
ทรงพระเจริญ
นางสาวชนินาถ ยุเหล็ก
15 ม.ค 2559 : 11:16:30
29  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เด็กหญิงกุสุมาศ จิตอำนวย
05 ม.ค 2559 : 06:35:17
30  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางรัชนี วรรณบวร
30 ธ.ค 2558 : 01:09:32
31  
ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนานมีพระวรกายสมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางผานิต พร้อมประเสริฐ
29 ธ.ค 2558 : 10:42:44
32  
ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนานมีพระวรกายแข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวนางเพียร คงเรือง พร้อมด้วยลูกหลาน
29 ธ.ค 2558 : 10:03:11
33  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวพิมลศรี สุดชู
28 ธ.ค 2558 : 01:30:14
34  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อายุยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ อยู่คู่ปวงชนชาวไทยไปตลอดกาล
ข้าพเจ้าครอบครัวทรงสังข์
28 ธ.ค 2558 : 09:57:13
35  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางณัฐนรี มีสวนและครอบครัว
28 ธ.ค 2558 : 09:50:37
36  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ข้าพเจ้า ครอบครัว เรืองหยู
28 ธ.ค 2558 : 09:43:50
37  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้านายธิปไตย ทองสุกและครอบครัว
26 ธ.ค 2558 : 04:44:56
38  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายวินิช ถวิลวรรณ์
24 ธ.ค 2558 : 10:25:26
39  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางเบญจวรรณ พรหมสุขและครอบรัว
21 ธ.ค 2558 : 02:15:41
40  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า นายทศพล พุทธเจริญ และครอบครัว
18 ธ.ค 2558 : 09:23:21
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36