คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
361  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้านางวัชรี มิ่งแก้ว และครอบครัว
25 ก.ย 2557 : 11:32:16
362  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อายุมั่นขวัญยืน
ข้าพระพุทธเจ้า นายภูผา เหล่หวัน
25 ก.ย 2557 : 11:13:33
363  
ขอให้ในหลวงมีสุขภาพแข็งแรง มีอายุยิ่งยืนนาน พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความสำคัญกับคนไทยเป็นอย่างมากท่านได้ทรงช่วยคนไทยในเรื่องต่างๆมาตลอดไม่ว่าจะเป็นโครงการแก้มลิง โครงการฝ่ายชะลอน้ำ โครงการฝนเทียมท่านได้ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้มาตลอดทรงบริจาคสิ่งของเครื่องอ
ข้าพระพุทธเจ้านางสาว ฐิติมา สร้อยศรี นักเรียนโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
21 ก.ย 2557 : 01:30:32
364  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระวรกายแข็งแรง
ประชา เกาศิลาและครอบครัว
20 ก.ย 2557 : 04:24:36
365  
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
นางสาวชนม์นิภา ศรีรักษา
14 ก.ย 2557 : 05:31:05
366  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวกุลนิภา ธานีรัตน์
11 ก.ย 2557 : 07:58:50
367  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวนิตยา โชครักษื
08 ก.ย 2557 : 07:24:07
368  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวนิตยา โชครักษ์
08 ก.ย 2557 : 07:23:09
369  
พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรีดนัย ตรึกตรอง และครอบครัว ตรึกตรอง ทุกคน
08 ก.ย 2557 : 12:06:32
370  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นาย วีระศักดิ์ เจริญฤทธิ์
05 ก.ย 2557 : 09:38:26
371  
ขอพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
นายสนธยา - นางกฤตวรรณ สังขพันธ์
04 ก.ย 2557 : 03:47:43
372  
อพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นายวิชัย แสงประจงค์
25 ส.ค 2557 : 06:27:27
373  
ขอให้องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเกล้ากระหม่อมทรงมีพระชนมายุยิงยืนนานมีสุขภาพพระวรกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นายอภิเทพ ทองเจือ และครอบครัว
23 ส.ค 2557 : 07:13:19
374  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอมรรัตน์ เที่ยงธรรม
21 ส.ค 2557 : 10:46:27
375  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นายจำเนียร สูนกามรัตน์
15 ส.ค 2557 : 02:20:08
376  
ขอให้องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเกล้ากระหม่อมทรงมีพระชนมายุยิงยืนนานมีสุขภาพพระวรกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ข้าพระพุทธเจ้า นายเกรียงไกร บุญช่วย
13 ส.ค 2557 : 02:34:24
377  
ขอพระองค์ทรงพระเจิญ
นางสิ้น สัตถาพร
12 ส.ค 2557 : 09:24:02
378  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางณัฐนรี มีสวน และครอบครัว
07 ส.ค 2557 : 01:29:47
379  
ขอให้พระองคืทรงมีความสุขทั้งพระวรกาย ขอให้ทรงมีอายุยิ่งยืนนาน ขอให้อยู่เป็นมิ่งขวัญกำลังใจ
นางสาวประวรรณรัตน์ วงค์สวัสดิ์ เเละครอบครัววงค์สวัสดิ์ และพิบูลย์
07 ส.ค 2557 : 11:11:58
380  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน
นางวนิดา นิเดร์หะ และครอบครัว
06 ส.ค 2557 : 03:08:56
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36