คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
341  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้วด้วยกระหม่อมขอเดชะ ชุติกานต์ เพชรทอง
27 ต.ค 2557 : 06:39:48
342  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้วด้วยกระหม่อมขอเดชะ
27 ต.ค 2557 : 06:37:57
343  
ขอให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งยืนนาน
27 ต.ค 2557 : 09:20:25
344  
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ อายุมั่นขวัญยืน อยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรของปวงประชายิ่งยืนนาน
ครอบครัวธนบัตร
24 ต.ค 2557 : 08:25:05
345  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางสาวเบญจมาศ เจริญสม
24 ต.ค 2557 : 08:23:19
346  
ทรงพระเจริญ
นางสาวธิดารัตน์ ถมมาลี
21 ต.ค 2557 : 11:05:12
347  
ขอพระองค์ทรงมีพระพลามัยแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทย
นายสมศักดิ์ เรืองชู และครอบครัว
20 ต.ค 2557 : 02:31:55
348  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวธัญวรัตน์ คุณุปการ
20 ต.ค 2557 : 11:33:03
349  
ทรงหายประชวรเร็ว ๆ
นางสาววิศัลย์ศยา ฉิมเรือง
20 ต.ค 2557 : 10:14:03
350  
ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป
20 ต.ค 2557 : 10:12:39
351  
19 ต.ค 2557 : 12:50:50
352  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
17 ต.ค 2557 : 03:25:06
353  
ทรงพระเจริญ
กันยา
16 ต.ค 2557 : 02:36:53
354  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
นายพัฒน์พงศ์. ดิษฐิกาญจน์
12 ต.ค 2557 : 09:31:56
355  
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นายจรัส นิลทะรัตน์และครอบครัว
10 ต.ค 2557 : 11:02:35
356  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าฯนายเอนก อนันตะพัฒน์
08 ต.ค 2557 : 10:00:26
357  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้านางสาวฐิตาภา พิทักษ์
08 ต.ค 2557 : 08:09:34
358  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
06 ต.ค 2557 : 09:48:47
359  
ขอให้พะองค์ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์
ครอบครัว ฉ้วนกลิ่น
25 ก.ย 2557 : 03:51:15
360  
ขอให้พระองค์เจริญยิ่งยืนนาน
ครอบครัว ฉ้วนกลิ่น
25 ก.ย 2557 : 03:49:18
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36