คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
341  
ขอพระองค์ทรงมีพระพลามัยแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทย
นายสมศักดิ์ เรืองชู และครอบครัว
20 ต.ค 2557 : 02:31:55
342  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวธัญวรัตน์ คุณุปการ
20 ต.ค 2557 : 11:33:03
343  
ทรงหายประชวรเร็ว ๆ
นางสาววิศัลย์ศยา ฉิมเรือง
20 ต.ค 2557 : 10:14:03
344  
ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป
20 ต.ค 2557 : 10:12:39
345  
19 ต.ค 2557 : 12:50:50
346  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
17 ต.ค 2557 : 03:25:06
347  
ทรงพระเจริญ
กันยา
16 ต.ค 2557 : 02:36:53
348  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
นายพัฒน์พงศ์. ดิษฐิกาญจน์
12 ต.ค 2557 : 09:31:56
349  
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นายจรัส นิลทะรัตน์และครอบครัว
10 ต.ค 2557 : 11:02:35
350  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าฯนายเอนก อนันตะพัฒน์
08 ต.ค 2557 : 10:00:26
351  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้านางสาวฐิตาภา พิทักษ์
08 ต.ค 2557 : 08:09:34
352  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
06 ต.ค 2557 : 09:48:47
353  
ขอให้พะองค์ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์
ครอบครัว ฉ้วนกลิ่น
25 ก.ย 2557 : 03:51:15
354  
ขอให้พระองค์เจริญยิ่งยืนนาน
ครอบครัว ฉ้วนกลิ่น
25 ก.ย 2557 : 03:49:18
355  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้านางวัชรี มิ่งแก้ว และครอบครัว
25 ก.ย 2557 : 11:32:16
356  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อายุมั่นขวัญยืน
ข้าพระพุทธเจ้า นายภูผา เหล่หวัน
25 ก.ย 2557 : 11:13:33
357  
ขอให้ในหลวงมีสุขภาพแข็งแรง มีอายุยิ่งยืนนาน พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความสำคัญกับคนไทยเป็นอย่างมากท่านได้ทรงช่วยคนไทยในเรื่องต่างๆมาตลอดไม่ว่าจะเป็นโครงการแก้มลิง โครงการฝ่ายชะลอน้ำ โครงการฝนเทียมท่านได้ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้มาตลอดทรงบริจาคสิ่งของเครื่องอ
ข้าพระพุทธเจ้านางสาว ฐิติมา สร้อยศรี นักเรียนโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
21 ก.ย 2557 : 01:30:32
358  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระวรกายแข็งแรง
ประชา เกาศิลาและครอบครัว
20 ก.ย 2557 : 04:24:36
359  
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
นางสาวชนม์นิภา ศรีรักษา
14 ก.ย 2557 : 05:31:05
360  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวกุลนิภา ธานีรัตน์
11 ก.ย 2557 : 07:58:50
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35