คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
321  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลามัยแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยนานๆค่ะ
ครอบครัวสมานพันธ์ จังหวัดยะลา
21 พ.ย 2557 : 12:41:13
322  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลามัยแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยนานๆค่ะ
ครอบครัวไกรลาศ และครอบครัวอินชอบ
21 พ.ย 2557 : 11:26:35
323  
ขอพระองค์จะทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นขวัญเกล้าชาวไทยไปตลอดกาลนาน
นางกุหลาบ กะตากูล
21 พ.ย 2557 : 09:33:27
324  
ขอพระองค์จะทรมีงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงครองราชย์และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยให้นานแสนนาน
นางชูศรี โชติธรรมโม เจ้าหน้าที่พัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า
21 พ.ย 2557 : 09:31:56
325  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางอารมณ์ รักษาวงศ์ และครอบครัว
20 พ.ย 2557 : 04:07:20
326  
ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาชนตลอดกาลนานเทอญ
นายณรงค์ มีสวัสดิ์และครอบครัว
20 พ.ย 2557 : 01:45:18
327  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
20 พ.ย 2557 : 11:31:14
328  
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ครอบครัวกฤษณา
20 พ.ย 2557 : 09:50:41
329  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานมัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางสาววรรณภา พุ่มศรีสวัสดิ์และครอบครัว
18 พ.ย 2557 : 03:51:37
330  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวขนิษฐา จันทร์แก้ว นักวิชาการคลัง
17 พ.ย 2557 : 10:38:47
331  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ข้าพระพุทธเจ้า นายธีรวุฒิ จุติโชติ
17 พ.ย 2557 : 09:56:27
332  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ หายจากพระประชวรในเร็ววัน
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนิษฐเนตร์ แสนมา
12 พ.ย 2557 : 12:31:34
333  
ขอถวายพระพรแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรปวงชนสยามนานเท่านาน
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจันทร์ประภา ยอแสงรัตน์ พัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
11 พ.ย 2557 : 12:56:50
334  
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางสาวดารารัตน์ ขำเปลี่ยน เจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
06 พ.ย 2557 : 06:09:33
335  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ครอบครัวเดชสุวรรณ
05 พ.ย 2557 : 03:53:59
336  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายธีรวัฒน์ เจริญผล
03 พ.ย 2557 : 09:41:04
337  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ชุดปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ที่ 401
01 พ.ย 2557 : 03:16:33
338  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ชุดปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ที่ 401
01 พ.ย 2557 : 03:15:02
339  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวสร้อยฟ้า เสือนาค
31 ต.ค 2557 : 11:46:29
340  
ทรงพระเจริญ
ทิพวรรณ์ โรจน์สุรางค์
30 ต.ค 2557 : 10:56:34
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36