คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
301  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า นายประสิทธิ์ นาคชู
01 ธ.ค 2557 : 08:50:13
302  
ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงพระเจริญ มีพระชนม์ชีพยิ่งยืนนาน
นางสาวศศิวิมล ศรีเงินยวง
01 ธ.ค 2557 : 01:00:23
303  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางสาวกันลิกา นวลใย และครอบครัว
28 พ.ย 2557 : 04:16:49
304  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายวิโรจน์ ฤทธิ์ชู และครอบครัว
28 พ.ย 2557 : 01:38:00
305  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัย แข็งแรง
นางสาวฐิติมา สวัสดิ์ประสิทธิ์
27 พ.ย 2557 : 05:26:52
306  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสุริยา สัจจาพันธุ์ และครอบครัว
27 พ.ย 2557 : 03:36:47
307  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสุภาพร บุญส่งนาคและครอบครัว
27 พ.ย 2557 : 10:34:24
308  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายบุญยัง มากมี และครอบครัว
26 พ.ย 2557 : 02:24:25
309  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อายุยืนนาน พลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวประชาตลอดไป
ข้าพเจ้านางสาวพัสนี ผกากรอง
26 พ.ย 2557 : 09:58:30
310  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางอุไร สมบูรณ์และครอบครัว
25 พ.ย 2557 : 01:17:59
311  
ด้ววยเกล้าด้วยกระห่อมขอเดชะ..ข้าพระพุทธเจ้านาย ธิชัย เพชรสังข์
นายธิชัย เพชรสังข์
25 พ.ย 2557 : 08:57:00
312  
ขอพระองค์จะทรมีงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงครองราชย์และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยให้นานแสนนาน
ครอบครัวจันทร์สุวรรณรัตน์ จังหวัดยะลา
21 พ.ย 2557 : 03:04:05
313  
ขอพระองค์จะทรมีงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงครองราชย์และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยให้นานแสนนาน
ครอบครัวจันทร์สุวรรณรัตน์
21 พ.ย 2557 : 03:01:00
314  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ข้าพเจ้า ดาบตำรวจไชยวัจน์ ชูศรีพัฒน์ พร้อมครอบครัว
21 พ.ย 2557 : 01:24:05
315  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลามัยแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยนานๆค่ะ
ครอบครัวสมานพันธ์ จังหวัดยะลา
21 พ.ย 2557 : 12:41:13
316  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลามัยแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยนานๆค่ะ
ครอบครัวไกรลาศ และครอบครัวอินชอบ
21 พ.ย 2557 : 11:26:35
317  
ขอพระองค์จะทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นขวัญเกล้าชาวไทยไปตลอดกาลนาน
นางกุหลาบ กะตากูล
21 พ.ย 2557 : 09:33:27
318  
ขอพระองค์จะทรมีงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงครองราชย์และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยให้นานแสนนาน
นางชูศรี โชติธรรมโม เจ้าหน้าที่พัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า
21 พ.ย 2557 : 09:31:56
319  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางอารมณ์ รักษาวงศ์ และครอบครัว
20 พ.ย 2557 : 04:07:20
320  
ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาชนตลอดกาลนานเทอญ
นายณรงค์ มีสวัสดิ์และครอบครัว
20 พ.ย 2557 : 01:45:18
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35