คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
281  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
ข้าพระพุทธเจ้า นางจิรปรียา สงขาว ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
09 ธ.ค 2557 : 10:56:47
282  
ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้านางสาวปิยนุช ยกทอง
09 ธ.ค 2557 : 09:45:35
283  
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายประยงค์ แก้วชู
08 ธ.ค 2557 : 10:15:54
284  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายถวิล ชำระและครอบครัว
08 ธ.ค 2557 : 04:41:59
285  
ทรงพระเจริญ
นางสาวอัจฉรา ชำระ
08 ธ.ค 2557 : 04:40:38
286  
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่่งยืนนาน
อ บ ต มานะ เกิดกอบ
08 ธ.ค 2557 : 11:28:25
287  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
น.ส สิริรัตน์ ร้ศมี
08 ธ.ค 2557 : 11:23:49
288  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวอรรถยาพร คำเหล็ก
08 ธ.ค 2557 : 11:00:16
289  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
นางสาวกัลยารัตน์ สวัสดี
05 ธ.ค 2557 : 09:15:02
290  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวเกศราพร ชูแก้ว และครอบครัว
05 ธ.ค 2557 : 03:50:28
291  
ขอจงทรงพระเจริญ
นางสาวอภิลักษณ์ รักษาวงศ์
05 ธ.ค 2557 : 01:16:08
292  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
นางสาวอรอุมา เทียนิระมล
05 ธ.ค 2557 : 12:25:34
293  
ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไปและสุดท้ายนี้ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวสุวรรณา สุนทรพจน์
05 ธ.ค 2557 : 12:24:17
294  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
านางสาวพันทิพา พร้าวแก้วและครอบครัว
04 ธ.ค 2557 : 03:03:42
295  
ขอให้พระเจ้าอยู่หัวอยู่ไปนานๆๆ
นายเจตวิชญ์ อิสโร
04 ธ.ค 2557 : 02:15:07
296  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
ข้าพพระพุทธเจ้า นาง ธัญธิธัศ โชติวานนท์ และครอบครัวแสงแก้วและบุตรหลาน
04 ธ.ค 2557 : 12:11:49
297  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวซาวียะห์ ปูตะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.สะดาวา
04 ธ.ค 2557 : 07:55:00
298  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เด็กหญิงกัญญาภัทร นวลละออง
03 ธ.ค 2557 : 05:41:04
299  
ทรงพระเจริญ
นายวัฒนา นวลละออง
03 ธ.ค 2557 : 05:38:16
300  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญร่มโพธิ์ร่มไทร ของพสกนิกชาวไทยตลอดไป
ข้าพระพุทธเจ้า นางสุทธิสา ชูเดช
03 ธ.ค 2557 : 11:00:51
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36