คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
281  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
น.ส สิริรัตน์ ร้ศมี
08 ธ.ค 2557 : 11:23:49
282  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวอรรถยาพร คำเหล็ก
08 ธ.ค 2557 : 11:00:16
283  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
นางสาวกัลยารัตน์ สวัสดี
05 ธ.ค 2557 : 09:15:02
284  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวเกศราพร ชูแก้ว และครอบครัว
05 ธ.ค 2557 : 03:50:28
285  
ขอจงทรงพระเจริญ
นางสาวอภิลักษณ์ รักษาวงศ์
05 ธ.ค 2557 : 01:16:08
286  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
นางสาวอรอุมา เทียนิระมล
05 ธ.ค 2557 : 12:25:34
287  
ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไปและสุดท้ายนี้ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวสุวรรณา สุนทรพจน์
05 ธ.ค 2557 : 12:24:17
288  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
านางสาวพันทิพา พร้าวแก้วและครอบครัว
04 ธ.ค 2557 : 03:03:42
289  
ขอให้พระเจ้าอยู่หัวอยู่ไปนานๆๆ
นายเจตวิชญ์ อิสโร
04 ธ.ค 2557 : 02:15:07
290  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
ข้าพพระพุทธเจ้า นาง ธัญธิธัศ โชติวานนท์ และครอบครัวแสงแก้วและบุตรหลาน
04 ธ.ค 2557 : 12:11:49
291  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวซาวียะห์ ปูตะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.สะดาวา
04 ธ.ค 2557 : 07:55:00
292  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เด็กหญิงกัญญาภัทร นวลละออง
03 ธ.ค 2557 : 05:41:04
293  
ทรงพระเจริญ
นายวัฒนา นวลละออง
03 ธ.ค 2557 : 05:38:16
294  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญร่มโพธิ์ร่มไทร ของพสกนิกชาวไทยตลอดไป
ข้าพระพุทธเจ้า นางสุทธิสา ชูเดช
03 ธ.ค 2557 : 11:00:51
295  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป
นางสาวปานัดดา พุ่มวิเศษ
03 ธ.ค 2557 : 10:43:05
296  
ทรงพระเจริญ
นางมยุรา นันทะไสยและครอบครัว
03 ธ.ค 2557 : 10:36:34
297  
ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวตรีบุปผา หลักดี และครอบครัว
03 ธ.ค 2557 : 09:52:35
298  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวอุทุมพร บัวจันทร์
02 ธ.ค 2557 : 02:00:34
299  
ขอให้บุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้กระทำดลบรรดาลให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
ข้าพพระพุทธเจ้า นายวรปรัชญ์ สุวรรณชาตรี
02 ธ.ค 2557 : 10:55:16
300  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าใหม่
02 ธ.ค 2557 : 09:26:58
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35