คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
261  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
22 ธ.ค 2557 : 04:37:09
262  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายเดโช หนูเขียว
19 ธ.ค 2557 : 02:24:32
263  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวธชษร บุญเพิ่ม
19 ธ.ค 2557 : 02:23:00
264  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
17 ธ.ค 2557 : 02:25:58
265  
ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาล
นางสาวลักขณา บุญญา
17 ธ.ค 2557 : 09:10:56
266  
ทรงพระสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดกาล
นายบุญชัย บุญญา
17 ธ.ค 2557 : 09:08:38
267  
ทรงหายจากการพระประชวร
นายบัญชา บุญญา
17 ธ.ค 2557 : 09:05:03
268  
ทรงพระเกษมสำราญ
ด.ช.บอส บุญญา
17 ธ.ค 2557 : 09:02:35
269  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางวิไล บุญญา
17 ธ.ค 2557 : 08:59:18
270  
ขอให้มีพระพลามัยแข็งแรง
15 ธ.ค 2557 : 12:03:45
271  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ครอบครัวแดงงาม
15 ธ.ค 2557 : 10:32:06
272  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน
ครูถนอมศรี สุขศิริ
14 ธ.ค 2557 : 02:47:36
273  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
นายสุทิน นพชำนาญและครอบครัว
14 ธ.ค 2557 : 12:18:40
274  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
12 ธ.ค 2557 : 12:09:24
275  
ขอให้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงหายจากพระอาการประชวร พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวทัศนา-ปุ่มเพชร
12 ธ.ค 2557 : 09:39:59
276  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระเกษมสำราญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฐสิมา ทัศนา
12 ธ.ค 2557 : 09:38:01
277  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
09 ธ.ค 2557 : 01:15:42
278  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวจณา เพชรสกุลทอง
09 ธ.ค 2557 : 11:19:14
279  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
09 ธ.ค 2557 : 11:18:17
280  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
นางสาวอรทัย ประทีป ณ ถลาง
09 ธ.ค 2557 : 11:04:45
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36