คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
241  
ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาล
นางสาวชมพูนุท คุชิตาและครอบครัวเสือเงิน/ครอบครัวคุชิตา
05 ม.ค 2558 : 10:13:14
242  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ
นายอภิศักดิ์ เพ็ชร์รัตน์
31 ธ.ค 2557 : 10:16:14
243  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางศรีกัลยา ณ ระนอง
30 ธ.ค 2557 : 02:35:24
244  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
จ.ส.ต.นัทชัย ทองเฝือ
30 ธ.ค 2557 : 02:34:02
245  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสุชิน ชนะศิลป์ และครอบครัว
29 ธ.ค 2557 : 09:14:19
246  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสุชิน ชนะศิลป์ และครอบครัว
29 ธ.ค 2557 : 09:11:22
247  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสุชิน ชนะศิลป์ และครอบครัว
29 ธ.ค 2557 : 08:58:45
248  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางชลชญา อยู่ทอง
29 ธ.ค 2557 : 02:28:49
249  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน
นางอุ่นใจ พายัพทิวา
29 ธ.ค 2557 : 01:58:25
250  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน
นายสามารถ ชูสุข
29 ธ.ค 2557 : 01:52:38
251  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายพงศ์เพชร มากเกื้อ
29 ธ.ค 2557 : 11:16:26
252  
ขอให้สุขภาพดี
ด.ญ.อริยา เต็มเปี่ยม
27 ธ.ค 2557 : 11:10:10
253  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นาย หาญพงศ์ ลักขณา
24 ธ.ค 2557 : 09:37:15
254  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
22 ธ.ค 2557 : 04:40:27
255  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
22 ธ.ค 2557 : 04:37:09
256  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายเดโช หนูเขียว
19 ธ.ค 2557 : 02:24:32
257  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวธชษร บุญเพิ่ม
19 ธ.ค 2557 : 02:23:00
258  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
17 ธ.ค 2557 : 02:25:58
259  
ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาล
นางสาวลักขณา บุญญา
17 ธ.ค 2557 : 09:10:56
260  
ทรงพระสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดกาล
นายบุญชัย บุญญา
17 ธ.ค 2557 : 09:08:38
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35