คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
241  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
นางสาวสุวรรณี หมื่นสุกแสงและครอบครัว
14 ม.ค 2558 : 07:24:23
242  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
นายวิธาน ศรีสุรางค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
07 ม.ค 2558 : 12:39:47
243  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางชุติมา สุวรรณปานและครอบครัว
07 ม.ค 2558 : 12:31:11
244  
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายนฤพล - นางเบญญาภา บุญเย็น และครอบครัว
07 ม.ค 2558 : 10:12:13
245  
05 ม.ค 2558 : 03:39:42
246  
ขอทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
05 ม.ค 2558 : 03:38:30
247  
ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาล
นางสาวชมพูนุท คุชิตาและครอบครัวเสือเงิน/ครอบครัวคุชิตา
05 ม.ค 2558 : 10:13:14
248  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ
นายอภิศักดิ์ เพ็ชร์รัตน์
31 ธ.ค 2557 : 10:16:14
249  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางศรีกัลยา ณ ระนอง
30 ธ.ค 2557 : 02:35:24
250  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
จ.ส.ต.นัทชัย ทองเฝือ
30 ธ.ค 2557 : 02:34:02
251  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสุชิน ชนะศิลป์ และครอบครัว
29 ธ.ค 2557 : 09:14:19
252  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสุชิน ชนะศิลป์ และครอบครัว
29 ธ.ค 2557 : 09:11:22
253  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสุชิน ชนะศิลป์ และครอบครัว
29 ธ.ค 2557 : 08:58:45
254  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางชลชญา อยู่ทอง
29 ธ.ค 2557 : 02:28:49
255  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน
นางอุ่นใจ พายัพทิวา
29 ธ.ค 2557 : 01:58:25
256  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน
นายสามารถ ชูสุข
29 ธ.ค 2557 : 01:52:38
257  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายพงศ์เพชร มากเกื้อ
29 ธ.ค 2557 : 11:16:26
258  
ขอให้สุขภาพดี
ด.ญ.อริยา เต็มเปี่ยม
27 ธ.ค 2557 : 11:10:10
259  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นาย หาญพงศ์ ลักขณา
24 ธ.ค 2557 : 09:37:15
260  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
22 ธ.ค 2557 : 04:40:27
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36