คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
221  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด.ช.เฉลิมวงค์ สุวรรณอนุจันทร์
27 ก.พ 2558 : 09:43:56
222  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน
ด.ช.ธีรพัฒน์ พันธ์มุสิก
27 ก.พ 2558 : 09:41:03
223  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน
ด.ญ.กุสุมา คงอินทร์
27 ก.พ 2558 : 09:40:02
224  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน
ด.ช.รณกร มูสิกพันธ์
27 ก.พ 2558 : 09:38:28
225  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน
ด.ช.อุดมศักดิ์์ื์ื ดำอ่อน
27 ก.พ 2558 : 09:37:26
226  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน
ด.ญ กิตติยา มิตรแก้ว
27 ก.พ 2558 : 09:35:00
227  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด.ช.ภูมรินทร์ มาตตุการักษ์
27 ก.พ 2558 : 09:33:40
228  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน
ดช.ธีรภัทร บุญวัฒน์
27 ก.พ 2558 : 09:32:16
229  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
นายศิริชัย ดำนากแก้ว
27 ก.พ 2558 : 09:19:24
230  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน
น ส ยุภาพร โสชัยยัง
27 ก.พ 2558 : 09:15:05
231  
ขอให้มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
นางจาริญา สุขศาลา
27 ก.พ 2558 : 08:57:27
232  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางวิลัย ชาญณรงค์
27 ก.พ 2558 : 08:53:27
233  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางอมร พรเจริญวิโรจน์
27 ก.พ 2558 : 08:52:20
234  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน
นางจรรยา พันธ์ทอง
27 ก.พ 2558 : 08:48:48
235  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
นางสาวสุนิสา สมวาที
26 ก.พ 2558 : 08:19:46
236  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ปัทมาภรณ์ ชาญณรงค์
25 ก.พ 2558 : 09:01:40
237  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางสาวณัฐยา ยูโซะ
24 ก.พ 2558 : 02:49:07
238  
ขอจงทรงพระเจริญ
นายเฉลิมชัย ปานเนือง
16 ม.ค 2558 : 04:06:39
239  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวจณา เพชรสกุลทอง
16 ม.ค 2558 : 11:51:57
240  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอยู่เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป
นายเลิศชาย สิงขโรทัยและครอบครัว
14 ม.ค 2558 : 07:26:24
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36