คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
221  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด.ช.ภูมรินทร์ มาตตุการักษ์
27 ก.พ 2558 : 09:33:40
222  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน
ดช.ธีรภัทร บุญวัฒน์
27 ก.พ 2558 : 09:32:16
223  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
นายศิริชัย ดำนากแก้ว
27 ก.พ 2558 : 09:19:24
224  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน
น ส ยุภาพร โสชัยยัง
27 ก.พ 2558 : 09:15:05
225  
ขอให้มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
นางจาริญา สุขศาลา
27 ก.พ 2558 : 08:57:27
226  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางวิลัย ชาญณรงค์
27 ก.พ 2558 : 08:53:27
227  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางอมร พรเจริญวิโรจน์
27 ก.พ 2558 : 08:52:20
228  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน
นางจรรยา พันธ์ทอง
27 ก.พ 2558 : 08:48:48
229  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
นางสาวสุนิสา สมวาที
26 ก.พ 2558 : 08:19:46
230  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ปัทมาภรณ์ ชาญณรงค์
25 ก.พ 2558 : 09:01:40
231  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางสาวณัฐยา ยูโซะ
24 ก.พ 2558 : 02:49:07
232  
ขอจงทรงพระเจริญ
นายเฉลิมชัย ปานเนือง
16 ม.ค 2558 : 04:06:39
233  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวจณา เพชรสกุลทอง
16 ม.ค 2558 : 11:51:57
234  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอยู่เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป
นายเลิศชาย สิงขโรทัยและครอบครัว
14 ม.ค 2558 : 07:26:24
235  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
นางสาวสุวรรณี หมื่นสุกแสงและครอบครัว
14 ม.ค 2558 : 07:24:23
236  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
นายวิธาน ศรีสุรางค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
07 ม.ค 2558 : 12:39:47
237  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางชุติมา สุวรรณปานและครอบครัว
07 ม.ค 2558 : 12:31:11
238  
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายนฤพล - นางเบญญาภา บุญเย็น และครอบครัว
07 ม.ค 2558 : 10:12:13
239  
05 ม.ค 2558 : 03:39:42
240  
ขอทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
05 ม.ค 2558 : 03:38:30
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35