คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
201  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นายปรีชา
27 ก.พ 2558 : 10:12:57
202  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน
นส.ประภานันท์ ไหวพริบ
27 ก.พ 2558 : 10:12:26
203  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน
นายนิรันดิ์์ ชาญณรงค์
27 ก.พ 2558 : 10:09:29
204  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายอารมณ์ สู้เมือง
27 ก.พ 2558 : 10:08:27
205  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายกิตติ สุวรรณมณี
27 ก.พ 2558 : 10:07:14
206  
ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงหายจากพระอาการประชวร
นายชาญณรงค์ สุวรรณกาญจน์
27 ก.พ 2558 : 10:05:31
207  
ขอให้พระองค์ จงมีพลามัยแข็งแรง
นางพรทิพย์ ห่อทอง
27 ก.พ 2558 : 10:04:00
208  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ครอบครัวสมวาที
27 ก.พ 2558 : 09:55:35
209  
ขอให้มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
นายสว่าง ยังอุ่น
27 ก.พ 2558 : 09:54:35
210  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายบุญธรรม นิลวรรณ
27 ก.พ 2558 : 09:53:42
211  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน
นางติ้น บุญช่วย
27 ก.พ 2558 : 09:52:31
212  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
นางอาจินต์ จิรวงศ์สวัสดิ์
27 ก.พ 2558 : 09:51:56
213  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด.ช.วรกิตติ์ สมพูเวช
27 ก.พ 2558 : 09:45:59
214  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน
ด.ช.ธรรมราช จัดการ
27 ก.พ 2558 : 09:45:00
215  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด.ช.เฉลิมวงค์ สุวรรณอนุจันทร์
27 ก.พ 2558 : 09:43:56
216  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน
ด.ช.ธีรพัฒน์ พันธ์มุสิก
27 ก.พ 2558 : 09:41:03
217  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน
ด.ญ.กุสุมา คงอินทร์
27 ก.พ 2558 : 09:40:02
218  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน
ด.ช.รณกร มูสิกพันธ์
27 ก.พ 2558 : 09:38:28
219  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน
ด.ช.อุดมศักดิ์์ื์ื ดำอ่อน
27 ก.พ 2558 : 09:37:26
220  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน
ด.ญ กิตติยา มิตรแก้ว
27 ก.พ 2558 : 09:35:00
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35