คำถวายพระพร
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
181  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด.ช.จิรัวฒน์ ยอดดวงใจ
27 ก.พ 2558 : 11:47:19
182  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด.ช.ภูวเนตร ฤทธิจบ
27 ก.พ 2558 : 11:44:45
183  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด.ช.นพดล มูสิกพันธ์
27 ก.พ 2558 : 11:43:38
184  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด.ช.ภาคภูมิ หมื่นผัด
27 ก.พ 2558 : 11:42:33
185  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด.ช.พงศทัศ เหลืองสอาด
27 ก.พ 2558 : 11:40:50
186  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด.ชนาสพงค์ จันทร์กลิ่น
27 ก.พ 2558 : 11:40:02
187  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด.ช.พัสกร พรหมสมบัติ
27 ก.พ 2558 : 11:38:21
188  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ดช.จักรพันธ์ เขียวขำ
27 ก.พ 2558 : 11:35:13
189  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด.ญ.เมธาวี จันทร์กลิ่น
27 ก.พ 2558 : 11:34:21
190  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด.ญ.ปรางค์ทิพย์ เปลี่ยวจิตร์
27 ก.พ 2558 : 11:33:06
191  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน
ดช.ปินพันธ์ วิชัยดิษฐ์
27 ก.พ 2558 : 11:31:36
192  
ขอให้มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ดญ.ณัฐธิดา ราชักษ์
27 ก.พ 2558 : 11:30:41
193  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ดญ.น้ำปรุง เปลี่ยวจิตร์
27 ก.พ 2558 : 11:29:15
194  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ดญ.ธิดารัตน์ ชัยฤทธิ์
27 ก.พ 2558 : 11:28:14
195  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด.ญ.จูฑามณี เลี่ยมสว่าง
27 ก.พ 2558 : 11:18:36
196  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด.ญ.ขวัญกมล อุณบัวแก้ว
27 ก.พ 2558 : 11:15:42
197  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน
ด.ญ.อารยา กิจการ
27 ก.พ 2558 : 11:13:50
198  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด.ญ.ปาริชาติ ไทยมิตรชอบ
27 ก.พ 2558 : 11:12:39
199  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เด็กหญิง ณิชกมล สุขประเสริฐ
27 ก.พ 2558 : 11:09:36
200  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด.ญ.มนัสนันท์ สุขช่วย
27 ก.พ 2558 : 11:08:22
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36