คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
61  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายจีระศักดิ์ ชูศรี
02 ส.ค 2558 : 09:27:46
62  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวฝันทิพย์ นุกูลกิจ
02 ส.ค 2558 : 09:25:32
63  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางศรีสมพร นิลวิสุทธิ์และครอบครัว
29 ก.ค 2558 : 03:01:20
64  
ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน
อัจฉราภรณ์ ศิลปะ / เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดเทศบาลตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตต
22 ก.ค 2558 : 09:29:46
65  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะ
22 ก.ค 2558 : 09:26:57
66  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
พ.อ.นพนันท์ ผูกวัฒนะและครอบครัว
19 ก.ค 2558 : 02:24:05
67  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
ข้าพระพุทธเจ้านางสาวสายฝน ลีละกุล
15 ก.ค 2558 : 10:28:52
68  
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพระเกษมสำราญนะมังคะ
ข้าพเจ้า นางสาวทิพย์ปาลิดา ศุภิสราศิริธนา (สมพงษ์ วิชุมา)
03 ก.ค 2558 : 12:54:13
69  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญ ให้กับประชาชนชาวไทยยิ่งยืนนาน
นางสาวมัณฑนา วงศาวณิชย์กิจ
30 มิ.ย 2558 : 11:39:42
70  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อัจฉรา ชุมศิริ
23 มิ.ย 2558 : 11:21:22
71  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวปัทมา เอียดมี
10 มิ.ย 2558 : 09:47:59
72  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
นางเสริมสุข พานิชกรณ์
28 พ.ค 2558 : 12:38:22
73  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวสังวาลย์ ประดิษฐ์ทรัพยฺ์
06 พ.ค 2558 : 09:47:23
74  
07 เม.ย 2558 : 10:14:34
75  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะ
ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวสังข์ประพันธ์
23 มี.ค 2558 : 10:33:26
76  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
บริษัท ซี เจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
23 มี.ค 2558 : 10:26:14
77  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
บริษัท ซี เจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
23 มี.ค 2558 : 10:25:10
78  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
บริษัท ซี เจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
23 มี.ค 2558 : 10:24:22
79  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ครอบครัวแสงสว่างวงษ์
23 มี.ค 2558 : 10:19:19
80  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ครอบครัวแสงสว่างวงษ์
23 มี.ค 2558 : 10:17:48
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7