คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
41  
ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน
อัจฉราภรณ์ ศิลปะ / เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดเทศบาลตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตต
22 ก.ค 2558 : 09:29:46
42  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะ
22 ก.ค 2558 : 09:26:57
43  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
พ.อ.นพนันท์ ผูกวัฒนะและครอบครัว
19 ก.ค 2558 : 02:24:05
44  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
ข้าพระพุทธเจ้านางสาวสายฝน ลีละกุล
15 ก.ค 2558 : 10:28:52
45  
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพระเกษมสำราญนะมังคะ
ข้าพเจ้า นางสาวทิพย์ปาลิดา ศุภิสราศิริธนา (สมพงษ์ วิชุมา)
03 ก.ค 2558 : 12:54:13
46  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญ ให้กับประชาชนชาวไทยยิ่งยืนนาน
นางสาวมัณฑนา วงศาวณิชย์กิจ
30 มิ.ย 2558 : 11:39:42
47  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อัจฉรา ชุมศิริ
23 มิ.ย 2558 : 11:21:22
48  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวปัทมา เอียดมี
10 มิ.ย 2558 : 09:47:59
49  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
นางเสริมสุข พานิชกรณ์
28 พ.ค 2558 : 12:38:22
50  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวสังวาลย์ ประดิษฐ์ทรัพยฺ์
06 พ.ค 2558 : 09:47:23
51  
07 เม.ย 2558 : 10:14:34
52  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะ
ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวสังข์ประพันธ์
23 มี.ค 2558 : 10:33:26
53  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
บริษัท ซี เจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
23 มี.ค 2558 : 10:26:14
54  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
บริษัท ซี เจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
23 มี.ค 2558 : 10:25:10
55  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
บริษัท ซี เจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
23 มี.ค 2558 : 10:24:22
56  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ครอบครัวแสงสว่างวงษ์
23 มี.ค 2558 : 10:19:19
57  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ครอบครัวแสงสว่างวงษ์
23 มี.ค 2558 : 10:17:48
58  
ขอทรงพระเจริญ
สมสุข รัตนพันธ์
19 มี.ค 2558 : 12:28:12
59  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นายอภิศักดิ์ เพ็ชร์รัตน์
31 ธ.ค 2557 : 10:26:55
60  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
นางสาวธชษร บุญเพิ่ม
19 ธ.ค 2557 : 02:24:42
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6