คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
41  
ขอพระองค์จงเป็นมิ่งขวัของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิง กัญญาณัฐ นวลมี รร อนุบาลบางแก้ว พัทลุง
10 พ.ย 2558 : 08:15:15
42  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายธนาคม เยาดำ
28 ต.ค 2558 : 01:00:53
43  
22 ต.ค 2558 : 11:01:15
44  
ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นพระมิ่งขวัญ พสกนิกรปวงชนชาวไทยตลอดกาล ตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ๓
นายกษิดิ์เดช กิ่งเลี่ยน
20 ต.ค 2558 : 01:35:38
45  
ทรงพระเจริญ
นายชาตรี มีจีนา
20 ต.ค 2558 : 05:30:57
46  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :
นางสาวจันทร์จิรา พิมท่าทองและครอบครัว
14 ต.ค 2558 : 10:19:10
47  
อพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญและหลักชัยให้เหล่าประชาราษฎร์โดยทั่งหล้าตลอดกาลนาน - ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่คนไทยยิ่งยืนนาน - ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญ อยู่คู่ฟ้า คู่แผ่นดินไทยตลอดไป และพระพลานานัยแข็งแรง
นศท.ธีรพล จันทรภักดี
13 ก.ย 2558 : 03:36:32
48  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ครอบครัวมานะเมธาวี
24 ส.ค 2558 : 06:53:05
49  
12 ส.ค 2558 : 01:44:00
50  
10 ส.ค 2558 : 11:23:27
51  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายวิธาน ศรีสุรางค์ และครอบครัว
05 ส.ค 2558 : 01:52:55
52  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
นางลาวัลย์ เอื้อศิริพรฤทธิ์
04 ส.ค 2558 : 07:01:42
53  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางชุติมา สุวรรณปาน และครอบครัว
04 ส.ค 2558 : 01:19:55
54  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางจงดี มะลิสุวรรณ์
04 ส.ค 2558 : 11:42:56
55  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางมยุรี ไวยกาญจน์
02 ส.ค 2558 : 09:30:30
56  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายสมชาย นุกูลกิจ
02 ส.ค 2558 : 09:30:05
57  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางวิจิตรา ศรีวิไล
02 ส.ค 2558 : 09:29:44
58  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายสมชบ นุกูลกิจ
02 ส.ค 2558 : 09:29:19
59  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เด็กหญิงปพิชญา ชูศรี
02 ส.ค 2558 : 09:28:48
60  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เด็กหญิงพรลภัส ชูศรี
02 ส.ค 2558 : 09:28:20
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7