คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
21  
08 มิ.ย 2560 : 03:12:44
22  
21 พ.ค 2560 : 09:04:05
23  
20 พ.ค 2560 : 12:10:41
24  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป
นายไชยา กรรไพเราะ
16 มี.ค 2560 : 10:56:41
25  
13 มี.ค 2560 : 02:43:49
26  
11 มี.ค 2560 : 09:30:05
27  
ทรงพระเจริญ ของพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพลานามัยแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญปวงชนคนไทย
ข้าพเจ้า ครอบครัว เรืองหยู
04 มี.ค 2559 : 01:22:14
28  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสุดา ปานแก้ว
01 มี.ค 2559 : 02:50:14
29  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :
นายปรีชา จันทร์โหนง
27 ก.พ 2559 : 10:29:34
30  
ดหกดหกด
หกดหกดหกดกหดหกด
17 ก.พ 2559 : 10:29:15
31  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวพิมลศรี สุดชู
28 ธ.ค 2558 : 01:26:30
32  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางณัฐนรี มีสวน และครอบครัว
28 ธ.ค 2558 : 09:53:28
33  
ทรงพระเจริญ ของพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพลานามัยแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญปวงชนคนไทย
ข้าพเจ้า ครอบครัว เรืองหยู
28 ธ.ค 2558 : 09:46:28
34  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางเบญจวรรณ พรหมสุขและครอบครัว
21 ธ.ค 2558 : 02:17:10
35  
20
pxhycyoq
05 ธ.ค 2558 : 12:30:15
36  
05 ธ.ค 2558 : 12:25:04
37  
05 ธ.ค 2558 : 12:25:04
38  
05 ธ.ค 2558 : 12:24:07
39  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ
ข้าพระพุทธเจ้านายคง เอียดคงและครอบครัว
10 พ.ย 2558 : 03:28:00
40  
ทรงพระเจริญ ของพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพลานามัยแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญปวงชนคนไทย
ข้าพระพุทธเจ้าพันโทหญิงดลนภา เอียดคง
10 พ.ย 2558 : 03:27:14
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7