คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
21  
ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นพระมิ่งขวัญ พสกนิกรปวงชนชาวไทยตลอดกาล ตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ๓
นายกษิดิ์เดช กิ่งเลี่ยน
20 ต.ค 2558 : 01:35:38
22  
ทรงพระเจริญ
นายชาตรี มีจีนา
20 ต.ค 2558 : 05:30:57
23  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :
นางสาวจันทร์จิรา พิมท่าทองและครอบครัว
14 ต.ค 2558 : 10:19:10
24  
อพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญและหลักชัยให้เหล่าประชาราษฎร์โดยทั่งหล้าตลอดกาลนาน - ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่คนไทยยิ่งยืนนาน - ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญ อยู่คู่ฟ้า คู่แผ่นดินไทยตลอดไป และพระพลานานัยแข็งแรง
นศท.ธีรพล จันทรภักดี
13 ก.ย 2558 : 03:36:32
25  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ครอบครัวมานะเมธาวี
24 ส.ค 2558 : 06:53:05
26  
12 ส.ค 2558 : 01:44:00
27  
10 ส.ค 2558 : 11:23:27
28  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายวิธาน ศรีสุรางค์ และครอบครัว
05 ส.ค 2558 : 01:52:55
29  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
นางลาวัลย์ เอื้อศิริพรฤทธิ์
04 ส.ค 2558 : 07:01:42
30  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางชุติมา สุวรรณปาน และครอบครัว
04 ส.ค 2558 : 01:19:55
31  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางจงดี มะลิสุวรรณ์
04 ส.ค 2558 : 11:42:56
32  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางมยุรี ไวยกาญจน์
02 ส.ค 2558 : 09:30:30
33  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายสมชาย นุกูลกิจ
02 ส.ค 2558 : 09:30:05
34  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางวิจิตรา ศรีวิไล
02 ส.ค 2558 : 09:29:44
35  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายสมชบ นุกูลกิจ
02 ส.ค 2558 : 09:29:19
36  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เด็กหญิงปพิชญา ชูศรี
02 ส.ค 2558 : 09:28:48
37  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เด็กหญิงพรลภัส ชูศรี
02 ส.ค 2558 : 09:28:20
38  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายจีระศักดิ์ ชูศรี
02 ส.ค 2558 : 09:27:46
39  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวฝันทิพย์ นุกูลกิจ
02 ส.ค 2558 : 09:25:32
40  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางศรีสมพร นิลวิสุทธิ์และครอบครัว
29 ก.ค 2558 : 03:01:20
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6