คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
1  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป
นายไชยา กรรไพเราะ
16 มี.ค 2560 : 10:56:41
2  
13 มี.ค 2560 : 02:43:49
3  
11 มี.ค 2560 : 09:30:05
4  
ทรงพระเจริญ ของพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพลานามัยแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญปวงชนคนไทย
ข้าพเจ้า ครอบครัว เรืองหยู
04 มี.ค 2559 : 01:22:14
5  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสุดา ปานแก้ว
01 มี.ค 2559 : 02:50:14
6  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :
นายปรีชา จันทร์โหนง
27 ก.พ 2559 : 10:29:34
7  
ดหกดหกด
หกดหกดหกดกหดหกด
17 ก.พ 2559 : 10:29:15
8  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวพิมลศรี สุดชู
28 ธ.ค 2558 : 01:26:30
9  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางณัฐนรี มีสวน และครอบครัว
28 ธ.ค 2558 : 09:53:28
10  
ทรงพระเจริญ ของพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพลานามัยแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญปวงชนคนไทย
ข้าพเจ้า ครอบครัว เรืองหยู
28 ธ.ค 2558 : 09:46:28
11  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางเบญจวรรณ พรหมสุขและครอบครัว
21 ธ.ค 2558 : 02:17:10
12  
20
pxhycyoq
05 ธ.ค 2558 : 12:30:15
13  
05 ธ.ค 2558 : 12:25:04
14  
05 ธ.ค 2558 : 12:25:04
15  
05 ธ.ค 2558 : 12:24:07
16  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ
ข้าพระพุทธเจ้านายคง เอียดคงและครอบครัว
10 พ.ย 2558 : 03:28:00
17  
ทรงพระเจริญ ของพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพลานามัยแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญปวงชนคนไทย
ข้าพระพุทธเจ้าพันโทหญิงดลนภา เอียดคง
10 พ.ย 2558 : 03:27:14
18  
ขอพระองค์จงเป็นมิ่งขวัของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิง กัญญาณัฐ นวลมี รร อนุบาลบางแก้ว พัทลุง
10 พ.ย 2558 : 08:15:15
19  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายธนาคม เยาดำ
28 ต.ค 2558 : 01:00:53
20  
22 ต.ค 2558 : 11:01:15
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6