คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
161  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางสุภัต สิทธิชัยและครอบครัว
04 ส.ค 2557 : 01:33:16
162  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางปรีดา สงจันทร์ และครอบครัว
03 ส.ค 2557 : 02:31:47
163  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายมณี ฆังมณี
01 ส.ค 2557 : 07:04:50
164  
ขอพระองค์จะทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีพระสิริโฉมงดงาม อยู่เป็นขวัญเกล้าชาวไทยไปตลอดกาลนาน
นางชูศรี โชติธรรมโม เจ้าหน้าที่พัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า
01 ส.ค 2557 : 02:15:16
165  
ขอถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวชิสากัญญ์ ชูสุข
01 ส.ค 2557 : 11:06:36
166  
ขอถวายพระพรชัยมงคล แค่ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวชิสากัญญ์ ชูสุข
01 ส.ค 2557 : 11:04:25
167  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพเจ้า นางาเรณู เบญจภัทร และครอบครัว
31 ก.ค 2557 : 02:31:53
168  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
31 ก.ค 2557 : 02:30:00
169  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววันทนา พวงจันทร์ และครอบครัว
31 ก.ค 2557 : 12:25:45
170  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางเครือวัลย์ นาควิโรจน์และครอบครัว
31 ก.ค 2557 : 11:28:05
171  
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายจีระศักดิ์ ภักดี
31 ก.ค 2557 : 11:21:08
172  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ข้าพระพุทธเจ้านายฉลอง อวยชัย และครอบครัว
31 ก.ค 2557 : 08:36:56
173  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางยินดี สุวรรณเวลา และครอบครัว
30 ก.ค 2557 : 11:53:56
174  
แฟาำัผาสไรนย
01345045640
29 ก.ค 2557 : 07:28:58
175  
ขอพระทรงพระเจริญ
นายคำนึง. ยวงทอง
29 ก.ค 2557 : 01:03:20
176  
ขอพระทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อขอเดชะ
29 ก.ค 2557 : 01:02:00
177  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธ์ร่มไทร ให้คนไทยตลอดกาล
นางสาวสาวิตรี มะลิเเก้ว
25 ก.ค 2557 : 01:44:41
178  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายจิรโมท ประทุมมาศและครอบครัว
24 ก.ค 2557 : 08:48:18
179  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นายพล นางสวิง เพ็ชรประดับ 66/4 ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
21 ก.ค 2557 : 11:20:07
180  
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายเอกวัฒน์ กิจราช และครอบครัว
19 ก.ค 2557 : 10:56:04
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12