คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
161  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพเจ้า นางาเรณู เบญจภัทร และครอบครัว
31 ก.ค 2557 : 02:31:53
162  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
31 ก.ค 2557 : 02:30:00
163  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววันทนา พวงจันทร์ และครอบครัว
31 ก.ค 2557 : 12:25:45
164  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางเครือวัลย์ นาควิโรจน์และครอบครัว
31 ก.ค 2557 : 11:28:05
165  
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายจีระศักดิ์ ภักดี
31 ก.ค 2557 : 11:21:08
166  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ข้าพระพุทธเจ้านายฉลอง อวยชัย และครอบครัว
31 ก.ค 2557 : 08:36:56
167  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางยินดี สุวรรณเวลา และครอบครัว
30 ก.ค 2557 : 11:53:56
168  
แฟาำัผาสไรนย
01345045640
29 ก.ค 2557 : 07:28:58
169  
ขอพระทรงพระเจริญ
นายคำนึง. ยวงทอง
29 ก.ค 2557 : 01:03:20
170  
ขอพระทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อขอเดชะ
29 ก.ค 2557 : 01:02:00
171  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธ์ร่มไทร ให้คนไทยตลอดกาล
นางสาวสาวิตรี มะลิเเก้ว
25 ก.ค 2557 : 01:44:41
172  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายจิรโมท ประทุมมาศและครอบครัว
24 ก.ค 2557 : 08:48:18
173  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นายพล นางสวิง เพ็ชรประดับ 66/4 ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
21 ก.ค 2557 : 11:20:07
174  
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายเอกวัฒน์ กิจราช และครอบครัว
19 ก.ค 2557 : 10:56:04
175  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
สารี แท่นประมูล และ ครอบครัว
18 ก.ค 2557 : 02:45:32
176  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางศรีกัลยา ณ ระนอง
09 ก.ค 2557 : 02:11:34
177  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
จ.ส.ต.นัทชัย ทองเฝือ
09 ก.ค 2557 : 02:11:01
178  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายวิรัด ลายเพชร และครอบครัว
30 มิ.ย 2557 : 09:12:14
179  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวกิติยา เขตตะเคียน และครอบครัว
23 มิ.ย 2557 : 10:11:44
180  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ครอบครัวปรีชาชาญ
22 มิ.ย 2557 : 11:07:59
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12