คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
141  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวอนัญญา ผลผลา และครอบครัว
08 ส.ค 2557 : 10:00:40
142  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
จ.อ.ไวยวุฒิ หมวดทองแก้ว
07 ส.ค 2557 : 03:30:01
143  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางณัฐนรี มีสวนและครอบครัว
07 ส.ค 2557 : 01:28:33
144  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
น.ส.ณัฐวภัสสร์ ทิพย์นรากุล
07 ส.ค 2557 : 11:46:38
145  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนตราบนานเท่านาน
สุกัญญา เรืองสุวรรณ์ และครอบครัว
07 ส.ค 2557 : 10:46:20
146  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
วิภาวี ดารอฮิง
06 ส.ค 2557 : 07:32:44
147  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางญานี เดชสุวรรณรัตน์
06 ส.ค 2557 : 07:27:06
148  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายสธนพล เถื่อนเหมือน 389/3 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมรา
06 ส.ค 2557 : 09:43:10
149  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม
06 ส.ค 2557 : 09:38:08
150  
ทรงพระเจริญ
นางมยุรา นันทะไสยและครอบครัว
06 ส.ค 2557 : 09:06:37
151  
06 ส.ค 2557 : 08:41:36
152  
ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายทนงศักดิ์ มรรคมนตรี และครอบครัว
05 ส.ค 2557 : 10:26:15
153  
ขอให้พระองค์ทรงพรเจริญ
เรือเอกชาญชัย กาลรักษ์ ร.น.
05 ส.ค 2557 : 11:59:48
154  
05 ส.ค 2557 : 11:17:00
155  
ขอให้พระองค์มีพระพลานามัย ที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเจริญ
นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก
05 ส.ค 2557 : 10:11:45
156  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวจุฑารัตน์ อินตัน
05 ส.ค 2557 : 10:10:12
157  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายวิรัตน์ สันจิตร
04 ส.ค 2557 : 04:04:15
158  
ทรงพระเจริญ
พันจ่าเอกญาณวุฒิ ภาษะฐิติ
04 ส.ค 2557 : 02:29:16
159  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางสาวขจิตธน ชัยภักดี
04 ส.ค 2557 : 01:34:22
160  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางประไพ ไกรเทพและครอบครัว
04 ส.ค 2557 : 01:33:46
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12