คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
141  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
วิภาวี ดารอฮิง
06 ส.ค 2557 : 07:32:44
142  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางญานี เดชสุวรรณรัตน์
06 ส.ค 2557 : 07:27:06
143  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายสธนพล เถื่อนเหมือน 389/3 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมรา
06 ส.ค 2557 : 09:43:10
144  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม
06 ส.ค 2557 : 09:38:08
145  
ทรงพระเจริญ
นางมยุรา นันทะไสยและครอบครัว
06 ส.ค 2557 : 09:06:37
146  
06 ส.ค 2557 : 08:41:36
147  
ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายทนงศักดิ์ มรรคมนตรี และครอบครัว
05 ส.ค 2557 : 10:26:15
148  
ขอให้พระองค์ทรงพรเจริญ
เรือเอกชาญชัย กาลรักษ์ ร.น.
05 ส.ค 2557 : 11:59:48
149  
05 ส.ค 2557 : 11:17:00
150  
ขอให้พระองค์มีพระพลานามัย ที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเจริญ
นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก
05 ส.ค 2557 : 10:11:45
151  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวจุฑารัตน์ อินตัน
05 ส.ค 2557 : 10:10:12
152  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายวิรัตน์ สันจิตร
04 ส.ค 2557 : 04:04:15
153  
ทรงพระเจริญ
พันจ่าเอกญาณวุฒิ ภาษะฐิติ
04 ส.ค 2557 : 02:29:16
154  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางสาวขจิตธน ชัยภักดี
04 ส.ค 2557 : 01:34:22
155  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางประไพ ไกรเทพและครอบครัว
04 ส.ค 2557 : 01:33:46
156  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางสุภัต สิทธิชัยและครอบครัว
04 ส.ค 2557 : 01:33:16
157  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางปรีดา สงจันทร์ และครอบครัว
03 ส.ค 2557 : 02:31:47
158  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายมณี ฆังมณี
01 ส.ค 2557 : 07:04:50
159  
ขอพระองค์จะทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีพระสิริโฉมงดงาม อยู่เป็นขวัญเกล้าชาวไทยไปตลอดกาลนาน
นางชูศรี โชติธรรมโม เจ้าหน้าที่พัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า
01 ส.ค 2557 : 02:15:16
160  
ขอถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวชิสากัญญ์ ชูสุข
01 ส.ค 2557 : 11:06:36
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12