คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
101  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้านางวัชรี มิ่งแก้ว และครอบครัว
25 ก.ย 2557 : 11:33:15
102  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวฌนินกาญจน์ นิธิทัตธราวัชร์
22 ก.ย 2557 : 10:43:38
103  
ทรงพระเจริญพระวรกายแข็งแรงสมบูรณ์
ประชา เกาศิลาและครอบครัว
20 ก.ย 2557 : 04:26:14
104  
พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรีดนัย ตรึกตรอง และครอบครัว ตรึกตรอง ทุกคน
08 ก.ย 2557 : 12:07:32
105  
มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
นายสนธยา - นางกฤตวรรณ สังขพันธ์
04 ก.ย 2557 : 03:49:10
106  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธ์ร่มไทร ให้คนไทยตลอดกาล
สาวิตรี มะลิเเก้ว
28 ส.ค 2557 : 03:32:53
107  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธ์ร่มไทร ให้คนไทยตลอดกาล
สาวิตรี มะลิเเก้ว
28 ส.ค 2557 : 03:32:51
108  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวสุภาภรณ์ รัตญา
28 ส.ค 2557 : 01:51:20
109  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายพีรยุทธ ทองประดู่ ปลัดเทศบาลตำบลพรหมคีรี
28 ส.ค 2557 : 10:13:13
110  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางรัชนี ใจห้าว นายก อบต.คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.บ้านเกาะ
19 ส.ค 2557 : 01:56:20
111  
ขอพระองค์ทรงพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ และมีพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์
ข้าพระพุุทธเจ้า ร้อยตรีสุทัศน์ พรหมเกตุ และครอบครัว
17 ส.ค 2557 : 06:15:35
112  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นายจำเนียร สูนกามรัตน์
15 ส.ค 2557 : 02:21:57
113  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
นางธันยมัย เทพี
13 ส.ค 2557 : 03:20:20
114  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิงยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นายเกรียงไกร บุญช่วย
13 ส.ค 2557 : 02:30:40
115  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพพุทธเจ้า นายทวีศักดิ์ ยุมอ
13 ส.ค 2557 : 10:56:23
116  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายพีรวิชญ์ คีรีเพชร และครอบครัว
13 ส.ค 2557 : 10:50:45
117  
ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
กอบกุล เชาวลิต
13 ส.ค 2557 : 10:25:25
118  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพลานามัยทึี่สมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพพุทธเจ้า นางสาวรวิษฎา อินทากาญจน์และครอบครัว
13 ส.ค 2557 : 09:21:29
119  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวตูแวเสาะ ลอนิ
13 ส.ค 2557 : 09:15:02
120  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวอัลวานี อาแว
13 ส.ค 2557 : 09:14:37
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12