คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
101  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
นางสาวกัลยารัตน์ สวัสดี
05 ธ.ค 2557 : 09:16:17
102  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายวิโรจน์ ฤทธิ์ชู และครอบครัว
28 พ.ย 2557 : 01:39:22
103  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ครอบครัว สวัสดิ์ประสิทธิ์
27 พ.ย 2557 : 05:28:03
104  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยสุขภาพแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดไป
ข้าพระพุทธเจ้า นายธีรวุฒิ จุติโชติ
17 พ.ย 2557 : 10:00:41
105  
ทรงพระเจริญ
นางสาวธิดารัตน์ ถมมาลี
21 ต.ค 2557 : 11:06:38
106  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้านางวัชรี มิ่งแก้ว และครอบครัว
25 ก.ย 2557 : 11:33:15
107  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวฌนินกาญจน์ นิธิทัตธราวัชร์
22 ก.ย 2557 : 10:43:38
108  
ทรงพระเจริญพระวรกายแข็งแรงสมบูรณ์
ประชา เกาศิลาและครอบครัว
20 ก.ย 2557 : 04:26:14
109  
พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรีดนัย ตรึกตรอง และครอบครัว ตรึกตรอง ทุกคน
08 ก.ย 2557 : 12:07:32
110  
มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
นายสนธยา - นางกฤตวรรณ สังขพันธ์
04 ก.ย 2557 : 03:49:10
111  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธ์ร่มไทร ให้คนไทยตลอดกาล
สาวิตรี มะลิเเก้ว
28 ส.ค 2557 : 03:32:53
112  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธ์ร่มไทร ให้คนไทยตลอดกาล
สาวิตรี มะลิเเก้ว
28 ส.ค 2557 : 03:32:51
113  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวสุภาภรณ์ รัตญา
28 ส.ค 2557 : 01:51:20
114  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายพีรยุทธ ทองประดู่ ปลัดเทศบาลตำบลพรหมคีรี
28 ส.ค 2557 : 10:13:13
115  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางรัชนี ใจห้าว นายก อบต.คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.บ้านเกาะ
19 ส.ค 2557 : 01:56:20
116  
ขอพระองค์ทรงพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ และมีพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์
ข้าพระพุุทธเจ้า ร้อยตรีสุทัศน์ พรหมเกตุ และครอบครัว
17 ส.ค 2557 : 06:15:35
117  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นายจำเนียร สูนกามรัตน์
15 ส.ค 2557 : 02:21:57
118  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
นางธันยมัย เทพี
13 ส.ค 2557 : 03:20:20
119  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิงยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นายเกรียงไกร บุญช่วย
13 ส.ค 2557 : 02:30:40
120  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพพุทธเจ้า นายทวีศักดิ์ ยุมอ
13 ส.ค 2557 : 10:56:23
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12