คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
81  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นาย อนุศักดิ์ สมาคม
02 เม.ย 2558 : 10:06:31
82  
ทรงพระเจริญ
อาณุภาพ สุขสวัสดิ์
17 มี.ค 2558 : 03:53:34
83  
ทรงพระเจริญ
สิริมา สุขสวัสดิ์
17 มี.ค 2558 : 03:52:58
84  
ทรงพระเจริญ
เบญจนา สุขสวัสดิ์
17 มี.ค 2558 : 03:52:15
85  
ทรงพระเจริญ
สมนึก สุขสวัสดิ์
17 มี.ค 2558 : 03:51:35
86  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายเลิศชาย สิงขโรทัยและครอบครัว
14 ม.ค 2558 : 07:37:40
87  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวสุวรรณี หมื่นสุกแสงและครอบครัว
14 ม.ค 2558 : 07:35:35
88  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
นายวิธาน ศรีสุรางค์ นางชุติมา สุวรรณปาน ด.ช.ชลธี ศรีสุรางค์
07 ม.ค 2558 : 12:48:59
89  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นายอภิศักดิ์ เพ็ชร์รัตน์
31 ธ.ค 2557 : 10:29:37
90  
ทรงพระเจริญ
นางวิรงรอง คงอินทร์
27 ธ.ค 2557 : 09:15:30
91  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
นางสาวธชษร บุญเพิ่ม
19 ธ.ค 2557 : 02:24:15
92  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
นายสุทิน นพชำนาญและครอบครัว
14 ธ.ค 2557 : 12:20:36
93  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
นางสาวอรทัย ประทีป ณ ถลาง
09 ธ.ค 2557 : 11:07:17
94  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
ข้าพระพุทธเจ้า นางจิรปรียา สงขาว ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
09 ธ.ค 2557 : 11:01:40
95  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
นางสาวกัลยารัตน์ สวัสดี
05 ธ.ค 2557 : 09:16:17
96  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายวิโรจน์ ฤทธิ์ชู และครอบครัว
28 พ.ย 2557 : 01:39:22
97  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ครอบครัว สวัสดิ์ประสิทธิ์
27 พ.ย 2557 : 05:28:03
98  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยสุขภาพแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดไป
ข้าพระพุทธเจ้า นายธีรวุฒิ จุติโชติ
17 พ.ย 2557 : 10:00:41
99  
ทรงพระเจริญ
นางสาวธิดารัตน์ ถมมาลี
21 ต.ค 2557 : 11:06:38
100  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้านางวัชรี มิ่งแก้ว และครอบครัว
25 ก.ย 2557 : 11:33:15
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12