คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
61  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นางจันทร์วิมล ม่วงแคล้วและครอบครัว
04 ส.ค 2558 : 02:29:17
62  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางชุติมา สุวรรณปานและครอบครัว
04 ส.ค 2558 : 01:21:11
63  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวศิริวรรณ พริกประสงค์
04 ส.ค 2558 : 11:15:19
64  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
04 ส.ค 2558 : 11:14:39
65  
ขอให้พระองค์ทรงมีอายุยืนยาว
นางสาวธิดารัตน์ ทำทอง
03 ส.ค 2558 : 11:48:51
66  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
สุรศักดิ์์ เชาวลิต
24 ก.ค 2558 : 01:38:51
67  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นายพาริ มะยูนุห์และครอบครัว
22 ก.ค 2558 : 10:15:24
68  
ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญกำลังใจของชาวไทยตราบนานเท่านานขขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงทรงพระเกษมสำราญ
พ.อ.นพนันท์ ผูกวัฒนะและครอบครัว
19 ก.ค 2558 : 02:22:52
69  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน
นางลักขณา คำลือและครอบครัว
19 ก.ค 2558 : 10:21:18
70  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ข้าพระพุทธเจ้านางสาวสายฝน ลีละกุล
15 ก.ค 2558 : 10:27:41
71  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวจริยา สงจันทร์ และครอบครัว
14 ก.ค 2558 : 10:54:11
72  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ณปภัช พรหมรัตน์พรรณ์
07 ก.ค 2558 : 03:15:10
73  
ขอจงทรงพระเจริญ ขอพระองค์ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระสุขเกษมสำราญเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกๆทั้งแผ่นดินตลอดไปมังคะ
ข้าพเจ้า นางสาวทิพย์ปาลิดา ศุภิสราศิริธนา (สมพงษ์ วิชุมา)
03 ก.ค 2558 : 12:52:08
74  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางสาวมัณฑนา วงศาวณิชย์กิจ
30 มิ.ย 2558 : 11:35:45
75  
ขอให้พระองค์ท่านมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงอยู่ควบคู่กับคนไทยตลอดกาล
สารี แท่นประมูล และครอบครัว
30 มิ.ย 2558 : 09:26:24
76  
ขอให้พระองค์ท่านมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงอยู่ควบคู่กับคนไทยตลอดกาล
สารี แท่นประมูล และครอบครัว
30 มิ.ย 2558 : 09:25:45
77  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
สิบเอกพูลทรัพย์ เบ็ญจกาญจน์
27 มิ.ย 2558 : 02:05:41
78  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อัจฉรา ชุมศิริ
23 มิ.ย 2558 : 11:20:15
79  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่ราษฎร
น.ส.พรรณทิพย์ สุวรรณเคหะ
19 มิ.ย 2558 : 10:31:47
80  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวปัทมา เอียดมี
10 มิ.ย 2558 : 09:47:18
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12