คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
61  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
สุรศักดิ์์ เชาวลิต
24 ก.ค 2558 : 01:38:51
62  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นายพาริ มะยูนุห์และครอบครัว
22 ก.ค 2558 : 10:15:24
63  
ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญกำลังใจของชาวไทยตราบนานเท่านานขขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงทรงพระเกษมสำราญ
พ.อ.นพนันท์ ผูกวัฒนะและครอบครัว
19 ก.ค 2558 : 02:22:52
64  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน
นางลักขณา คำลือและครอบครัว
19 ก.ค 2558 : 10:21:18
65  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ข้าพระพุทธเจ้านางสาวสายฝน ลีละกุล
15 ก.ค 2558 : 10:27:41
66  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวจริยา สงจันทร์ และครอบครัว
14 ก.ค 2558 : 10:54:11
67  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ณปภัช พรหมรัตน์พรรณ์
07 ก.ค 2558 : 03:15:10
68  
ขอจงทรงพระเจริญ ขอพระองค์ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระสุขเกษมสำราญเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกๆทั้งแผ่นดินตลอดไปมังคะ
ข้าพเจ้า นางสาวทิพย์ปาลิดา ศุภิสราศิริธนา (สมพงษ์ วิชุมา)
03 ก.ค 2558 : 12:52:08
69  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางสาวมัณฑนา วงศาวณิชย์กิจ
30 มิ.ย 2558 : 11:35:45
70  
ขอให้พระองค์ท่านมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงอยู่ควบคู่กับคนไทยตลอดกาล
สารี แท่นประมูล และครอบครัว
30 มิ.ย 2558 : 09:26:24
71  
ขอให้พระองค์ท่านมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงอยู่ควบคู่กับคนไทยตลอดกาล
สารี แท่นประมูล และครอบครัว
30 มิ.ย 2558 : 09:25:45
72  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
สิบเอกพูลทรัพย์ เบ็ญจกาญจน์
27 มิ.ย 2558 : 02:05:41
73  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อัจฉรา ชุมศิริ
23 มิ.ย 2558 : 11:20:15
74  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่ราษฎร
น.ส.พรรณทิพย์ สุวรรณเคหะ
19 มิ.ย 2558 : 10:31:47
75  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวปัทมา เอียดมี
10 มิ.ย 2558 : 09:47:18
76  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
นางเสริมสุข พานิชกรณ์
28 พ.ค 2558 : 12:37:06
77  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวฐิตาภรณ์ รุจิทรัพย์ทวี
26 พ.ค 2558 : 08:24:15
78  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
26 พ.ค 2558 : 08:22:12
79  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวสังวาลย์ ประดิษฐ์ทรัพยฺ์
06 พ.ค 2558 : 09:41:26
80  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นาย อนุศักดิ์ สมาคม
30 เม.ย 2558 : 11:03:58
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12