คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
41  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง
นางชูศรี โชติธรรมโม
13 ส.ค 2558 : 01:49:55
42  
13 ส.ค 2558 : 01:47:39
43  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวมัทนา จิตฉลาด
13 ส.ค 2558 : 01:43:19
44  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนย์มายุยิ่งยืนนาน
นางรัชนี ใจห้าว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
12 ส.ค 2558 : 03:25:51
45  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนย์มายุยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้านายสมพงษ์ ใจห้าวและครอบครัว
12 ส.ค 2558 : 03:16:23
46  
ทรงพระเจริญ
ข้าพเจ้านางสาวเบญญาภา ทองเกตุและครอบครัว
12 ส.ค 2558 : 01:54:44
47  
11 ส.ค 2558 : 03:55:14
48  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางสาวชลธิชา สมปอง และครอบครัว
10 ส.ค 2558 : 10:25:33
49  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางจักษณา สังข์มาลี
10 ส.ค 2558 : 08:22:08
50  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นายสุนันท์ ช่วยชู และครอบครัว
09 ส.ค 2558 : 08:20:07
51  
08 ส.ค 2558 : 01:59:56
52  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายวิธาน ศรีสุรางค์ และครอบครัว
05 ส.ค 2558 : 01:54:22
53  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสมบุญ เดชทัพ
05 ส.ค 2558 : 12:46:11
54  
Long live my beloved queen
นางศศิกานต์ ส่งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย จ ใตรัง
04 ส.ค 2558 : 08:58:56
55  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
นางลาวัลย์ เอื้อศิริพรฤทธิ์
04 ส.ค 2558 : 07:03:04
56  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นางจันทร์วิมล ม่วงแคล้วและครอบครัว
04 ส.ค 2558 : 02:29:17
57  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางชุติมา สุวรรณปานและครอบครัว
04 ส.ค 2558 : 01:21:11
58  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวศิริวรรณ พริกประสงค์
04 ส.ค 2558 : 11:15:19
59  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
04 ส.ค 2558 : 11:14:39
60  
ขอให้พระองค์ทรงมีอายุยืนยาว
นางสาวธิดารัตน์ ทำทอง
03 ส.ค 2558 : 11:48:51
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12