คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
21  
20
enjwwpdl
05 ธ.ค 2558 : 12:33:42
22  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายสุรศักดิ์ เทพบรรทม และครอบครัว
30 พ.ย 2558 : 08:52:02
23  
ขอพระองค์ทรงพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ และมีพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง
สารภี จิตมนัส
18 พ.ย 2558 : 09:22:10
24  
ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป
นายคง เอียดคง และครอบครัว
10 พ.ย 2558 : 03:24:38
25  
ขอพระองค์มีพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้าพันโทหญิงดลนภา เอียดคง
10 พ.ย 2558 : 03:21:10
26  
ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญชาวไทยตราบนานเท่านาน
ข้าพระพุทธเจ้า นางดวงฤทัย(งามงอน) นวลมี (แผ่นสิงห์) อำเภอ บางแก้ว พัทลุง
10 พ.ย 2558 : 08:10:21
27  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายธนาคม เยาดำ
28 ต.ค 2558 : 01:00:23
28  
22 ต.ค 2558 : 10:40:55
29  
22 ต.ค 2558 : 09:57:15
30  
ขอพระองค์ทรงพระเจริย
ข้าพเจ้านายจตุรงค์ คันธี กรรมการ บจ.คันธี เทค
20 ต.ค 2558 : 12:04:21
31  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :
นางสาวจันทร์จิรา พิมท่าทองและครอบครัว
14 ต.ค 2558 : 10:18:27
32  
ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน....
ข้าพระพุทธเจ้า: นางสาวเสาวลักษณ์ รักเมือง และครอบครัว...
13 ต.ค 2558 : 08:22:07
33  
ขอให้พระองค์ทรงหายจากประชวรและมีพระวรกายที่แข็งแรงและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้านายปิตุรงค์ หนูฤทธิ
13 ต.ค 2558 : 11:09:29
34  
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานของพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้านายบัณฑิต หนูฤทธิ
13 ต.ค 2558 : 11:08:56
35  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้านางสาววิศัลย์ศยา ฉิมเรือง
13 ต.ค 2558 : 11:08:14
36  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นศท.ธีรพล จันทรภักดี
11 ต.ค 2558 : 04:10:21
37  
ส่งพระเจริญ
นางสาวโรห์ฮันนีย์ หะยีแวฮะรน
01 ก.ย 2558 : 10:19:12
38  
ขอพระองค์ทรงพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ และมีพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์
นศท.ธีรพล จันทรภักดี
23 ส.ค 2558 : 03:45:31
39  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแร็งอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยต่อไป
นายสิปปกร จันทร์เรือง
17 ส.ค 2558 : 02:24:00
40  
ขอจงทรงพระเจริญ และทรงมีพลานามัยแข็งแรง
16 ส.ค 2558 : 09:04:58
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12