คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
21  
ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญชาวไทยตราบนานเท่านาน
ข้าพระพุทธเจ้า นางดวงฤทัย(งามงอน) นวลมี (แผ่นสิงห์) อำเภอ บางแก้ว พัทลุง
10 พ.ย 2558 : 08:10:21
22  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายธนาคม เยาดำ
28 ต.ค 2558 : 01:00:23
23  
22 ต.ค 2558 : 10:40:55
24  
22 ต.ค 2558 : 09:57:15
25  
ขอพระองค์ทรงพระเจริย
ข้าพเจ้านายจตุรงค์ คันธี กรรมการ บจ.คันธี เทค
20 ต.ค 2558 : 12:04:21
26  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :
นางสาวจันทร์จิรา พิมท่าทองและครอบครัว
14 ต.ค 2558 : 10:18:27
27  
ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน....
ข้าพระพุทธเจ้า: นางสาวเสาวลักษณ์ รักเมือง และครอบครัว...
13 ต.ค 2558 : 08:22:07
28  
ขอให้พระองค์ทรงหายจากประชวรและมีพระวรกายที่แข็งแรงและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้านายปิตุรงค์ หนูฤทธิ
13 ต.ค 2558 : 11:09:29
29  
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานของพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้านายบัณฑิต หนูฤทธิ
13 ต.ค 2558 : 11:08:56
30  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้านางสาววิศัลย์ศยา ฉิมเรือง
13 ต.ค 2558 : 11:08:14
31  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นศท.ธีรพล จันทรภักดี
11 ต.ค 2558 : 04:10:21
32  
ส่งพระเจริญ
นางสาวโรห์ฮันนีย์ หะยีแวฮะรน
01 ก.ย 2558 : 10:19:12
33  
ขอพระองค์ทรงพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ และมีพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์
นศท.ธีรพล จันทรภักดี
23 ส.ค 2558 : 03:45:31
34  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแร็งอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยต่อไป
นายสิปปกร จันทร์เรือง
17 ส.ค 2558 : 02:24:00
35  
ขอจงทรงพระเจริญ และทรงมีพลานามัยแข็งแรง
16 ส.ค 2558 : 09:04:58
36  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์
15 ส.ค 2558 : 04:49:41
37  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เด็กหญิงพรลภัส ชูศรี
13 ส.ค 2558 : 07:35:58
38  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เด็กหญิงปพิชญา ชูศรี
13 ส.ค 2558 : 07:35:25
39  
ของพระองค์ทรงพระเจริญ
นายจีระศักดิ์ ชูศรี
13 ส.ค 2558 : 07:34:40
40  
ของพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวฝันทิพย์ นุกูลกิจ
13 ส.ค 2558 : 07:33:24
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12