คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
221  
ทรงพระเจริญ
นายธีรศักดิ์ รักษาวงศ์
09 ม.ค 2557 : 09:44:38
222  
ขอทรงพระเกษมสำราญตลอดกาลเทอม
นางอาภรณ์ ศรีสุขและครอบครัว
23 ธ.ค 2556 : 08:13:53
223  
ทรงพระเจริญ
ข้าพเจ้านายนรินทร์ พรหมรัตน์
11 ธ.ค 2556 : 01:36:25
224  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้านางอาภรณี ศรีสุข
09 ธ.ค 2556 : 02:43:23
225  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางวรรณี สงเจริญและครอบครัว
07 ธ.ค 2556 : 11:04:36
226  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
กมลมาลย์ สุดาจันทร์
29 พ.ย 2556 : 09:11:23
227  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ศุภลักษณ์ อุตรนาค
29 พ.ย 2556 : 08:22:12
228  
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญ
นางสาววราภรณ์ บำเพิงพล
28 พ.ย 2556 : 05:04:19
229  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญ มวลประชาคู่ฟ้าเทอญ
เพชรรัตน์ ทรงนาศึก
28 พ.ย 2556 : 05:00:59
230  
แม้มีสิ่ง หมายปอง ต้องประสงค์ ถึงชีวิต ปลิดปลง มิหวั่นไหว ชีพพร้อมพลี เพื่อองค์ พระทรงชัย ดำรงไว้ คู่ฟ้า
บริษัท ซี เจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
28 พ.ย 2556 : 04:52:54
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12