คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
201  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพเจ้า นายธนพล อริยานันทพงศ์ พร้อมครอบครัว
27 มี.ค 2557 : 02:02:24
202  
ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน
นายสมบุญ อินสอิ้ง เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6
18 มี.ค 2557 : 12:54:39
203  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นายคิรินทร์ วัฒนา
18 มี.ค 2557 : 09:49:47
204  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวศิรประภา จันทร์แก้ว
17 มี.ค 2557 : 10:39:52
205  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพุทธเจ้า ประชาชนชาวอ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
16 มี.ค 2557 : 07:33:10
206  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาววรรณา จันทร์แจ่มศรี และครอบครัว
06 มี.ค 2557 : 11:31:36
207  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวจุฑามาศ ไชยสิทธิ์
06 มี.ค 2557 : 10:21:25
208  
ขอพระองค์ทรงพระชมน์มายุยิ่งยืนนาน
ด.ต. ธวัชชัย เดชแก้ว
22 ก.พ 2557 : 12:28:11
209  
ขอพระองค์พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
นายจรุงวัฒน์ จรัณยานนท์
21 ก.พ 2557 : 08:29:06
210  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
เด็กหญิง ศุภราภรณ์ ว่องกิจไพศาล
01 ก.พ 2557 : 12:00:32
211  
ขอให้พระองค์จงมีพลานามัยที่แข็งแรง เป็นแม่ฟ้าของเราชาวไทยตลอดไป
นางสาวชุติมา อรรถรัฐและครอบครัว
29 ม.ค 2557 : 02:44:28
212  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นายชำนาญ เย็นทั่ว
28 ม.ค 2557 : 10:50:58
213  
ขอพระองค์อยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน...ทรพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.ปฐมาวดี คชรัตน์ (นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเเคว)
19 ม.ค 2557 : 11:28:51
214  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวสาวิตรี มะลิเเก้ว
17 ม.ค 2557 : 12:22:14
215  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนานค่ะ
นางสาวขวัญตา ทวิชศรี
09 ม.ค 2557 : 01:25:27
216  
ทรงพระเจริญ
นายธีรศักดิ์ รักษาวงศ์
09 ม.ค 2557 : 09:44:38
217  
ขอทรงพระเกษมสำราญตลอดกาลเทอม
นางอาภรณ์ ศรีสุขและครอบครัว
23 ธ.ค 2556 : 08:13:53
218  
ทรงพระเจริญ
ข้าพเจ้านายนรินทร์ พรหมรัตน์
11 ธ.ค 2556 : 01:36:25
219  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้านางอาภรณี ศรีสุข
09 ธ.ค 2556 : 02:43:23
220  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางวรรณี สงเจริญและครอบครัว
07 ธ.ค 2556 : 11:04:36
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12