คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
201  
ขอให้พระองค์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนตลอดกาล
ดช.ณัภทร หนูทอง
21 เม.ย 2557 : 11:39:23
202  
ขอให้พระองค์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนตลอดกาล
ดช.ณภัทร หนูทอง
21 เม.ย 2557 : 11:37:40
203  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพแข็งแรง
นางลดารัตน์ หนูทอง
21 เม.ย 2557 : 11:37:07
204  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
น.ส.จันทร์เพ็ญ ถิตยืรัศมี และครอบครัว
12 เม.ย 2557 : 01:47:38
205  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.สิริพร ทองคำ
01 เม.ย 2557 : 09:49:27
206  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพเจ้า นายธนพล อริยานันทพงศ์ พร้อมครอบครัว
27 มี.ค 2557 : 02:02:24
207  
ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน
นายสมบุญ อินสอิ้ง เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6
18 มี.ค 2557 : 12:54:39
208  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นายคิรินทร์ วัฒนา
18 มี.ค 2557 : 09:49:47
209  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวศิรประภา จันทร์แก้ว
17 มี.ค 2557 : 10:39:52
210  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพุทธเจ้า ประชาชนชาวอ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
16 มี.ค 2557 : 07:33:10
211  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาววรรณา จันทร์แจ่มศรี และครอบครัว
06 มี.ค 2557 : 11:31:36
212  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวจุฑามาศ ไชยสิทธิ์
06 มี.ค 2557 : 10:21:25
213  
ขอพระองค์ทรงพระชมน์มายุยิ่งยืนนาน
ด.ต. ธวัชชัย เดชแก้ว
22 ก.พ 2557 : 12:28:11
214  
ขอพระองค์พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
นายจรุงวัฒน์ จรัณยานนท์
21 ก.พ 2557 : 08:29:06
215  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
เด็กหญิง ศุภราภรณ์ ว่องกิจไพศาล
01 ก.พ 2557 : 12:00:32
216  
ขอให้พระองค์จงมีพลานามัยที่แข็งแรง เป็นแม่ฟ้าของเราชาวไทยตลอดไป
นางสาวชุติมา อรรถรัฐและครอบครัว
29 ม.ค 2557 : 02:44:28
217  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นายชำนาญ เย็นทั่ว
28 ม.ค 2557 : 10:50:58
218  
ขอพระองค์อยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน...ทรพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.ปฐมาวดี คชรัตน์ (นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเเคว)
19 ม.ค 2557 : 11:28:51
219  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวสาวิตรี มะลิเเก้ว
17 ม.ค 2557 : 12:22:14
220  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนานค่ะ
นางสาวขวัญตา ทวิชศรี
09 ม.ค 2557 : 01:25:27
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12