คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
181  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ครอบครัวปรีชาชาญ
22 มิ.ย 2557 : 11:07:59
182  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ข้าพเจ้า นางสาวสุนิษา เลี้ยงจันทร์และครอบครัว
21 มิ.ย 2557 : 02:30:53
183  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นายณัฐภัทร ชนไธสงและครอบครัว
20 มิ.ย 2557 : 07:07:47
184  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เด็กชายณภัทร หยังหลัง
19 มิ.ย 2557 : 10:06:59
185  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายอัษฎากรณ์ ติงหงะ
19 มิ.ย 2557 : 10:03:05
186  
ทรงพระเจริญ
นางสาววิศัลย์ศยา ฉิมเรือง
18 มิ.ย 2557 : 03:26:32
187  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้านายจีระวัฒน์ ศิริพันธ์บุญ
15 มิ.ย 2557 : 05:37:42
188  
ขอจงทรงพระเจริญ
ฉ.ก
07 มิ.ย 2557 : 09:36:30
189  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนยาว
นิตยา สุขขาว และครอบครัว
05 มิ.ย 2557 : 12:58:15
190  
ทรงพระเจริญ
นางสาวจุฑามาศ ไชยสิทธิ์
26 พ.ค 2557 : 08:56:47
191  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางชมชนก มณีพรหม
30 เม.ย 2557 : 09:01:10
192  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายเกรียงชัย แซ่เซียว
29 เม.ย 2557 : 08:39:05
193  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสิ้น สัตถาพร
29 เม.ย 2557 : 08:34:36
194  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
บพิตร แซ่เซียว
29 เม.ย 2557 : 08:28:25
195  
ชอให้พระองค์มีสุขภาพแข็งแรง
ดช.ณัฐลีนันท์ หนูทอง
21 เม.ย 2557 : 11:42:42
196  
ขอให้พระองค์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนตลอดกาล
ดช.ณัภทร หนูทอง
21 เม.ย 2557 : 11:39:23
197  
ขอให้พระองค์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนตลอดกาล
ดช.ณภัทร หนูทอง
21 เม.ย 2557 : 11:37:40
198  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพแข็งแรง
นางลดารัตน์ หนูทอง
21 เม.ย 2557 : 11:37:07
199  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
น.ส.จันทร์เพ็ญ ถิตยืรัศมี และครอบครัว
12 เม.ย 2557 : 01:47:38
200  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.สิริพร ทองคำ
01 เม.ย 2557 : 09:49:27
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12