คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
1  
ขอทรงพระเจริญ
นายดนัย สิทธิชัย
08 ส.ค 2561 : 03:12:04
2  
ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายปราโมทย์ สวนประพัฒน์
08 ส.ค 2561 : 03:08:01
3  
21 พ.ค 2560 : 09:03:51
4  
20 พ.ค 2560 : 07:37:17
5  
18 พ.ค 2560 : 02:53:37
6  
03 เม.ย 2560 : 03:12:39
7  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป
นายไชยา กรรไพเราะ
16 มี.ค 2560 : 10:53:58
8  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพเจ้านางโรจนี เลื่องสีนิล และครอบครัว
30 มี.ค 2559 : 10:45:35
9  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
30 มี.ค 2559 : 10:44:08
10  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ธนพัฒน์ ทองอยู่
29 มี.ค 2559 : 02:59:59
11  
ทรงพระเจริญ ของพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพลานามัยแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญปวงชนคนไทย
ข้าพเจ้า ครอบครัว เรืองหยู
04 มี.ค 2559 : 01:21:44
12  
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ว่าที่ร้อยตรีดนัย ตรึกตรองและครอบครัว
03 มี.ค 2559 : 11:13:03
13  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสุดา ปานแก้ว
01 มี.ค 2559 : 02:49:00
14  
'
10 ก.พ 2559 : 04:31:05
15  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวพิมลศรี สุดชู
28 ธ.ค 2558 : 01:28:41
16  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางณัฐนรี มีสวน และครอบครัว
28 ธ.ค 2558 : 09:51:58
17  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธ์ร่มไทร ให้คนไทยตลอดกาล
ข้าพเจ้า ครอบครัว เรืองหยู
28 ธ.ค 2558 : 09:45:45
18  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้านายธิปไตย ทองสุกและครอบครัว
26 ธ.ค 2558 : 04:50:21
19  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางเบญจวรรณ พรหมสุขและครอบครัว
21 ธ.ค 2558 : 02:16:36
20  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป
นางยินดี ส่งแสงและครอบครัว
15 ธ.ค 2558 : 11:05:05
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12